Ten budynek robi wrażenie! Tak będzie wyglądał Ośrodek Kultury „Ruczaj”

Musisz przeczytać

Taki budynek z pewnością będzie atrakcją okolicy. Wybrano zwycięską koncepcję Ośrodka Kultury „Ruczaj”. Budynek będzie wchodził w skład wielkiego osiedla budynków gminnych powstającego w rejonie ulic Przyzby i Zalesie.

Projekt budynku wyłoniono w ramach konkursu. Autorem jest biuro architektoniczne Limba Eko Sp. z o.o. Do 29 grudnia w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay można oglądać prace zgłoszone w konkursie.

Ośrodek Kultury „Ruczaj” ma być nowym miejscem na kulturalnej mapie tej dzielnicy. Budynek ma być nowoczesnym ośrodkiem animacji lokalnego życia kulturalnego, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz promocji kultury. Ośrodek będzie organizatorem wydarzeń kulturalno-społecznych o zasięgu dzielnicowym i miejskim. Jego działalność kulturalna i edukacyjna będzie wielokierunkowa i dostosowana do różnych grup wiekowych. Nie bez znaczenia będzie również promowanie w nowym centrum nauki i technologii.

Co istotne, Ośrodek Kultury „Ruczaj” będzie miejscem spotkań i aktywizacji społecznej różnych grup, w tym seniorów. Ma być także lokalnym forum kreowania i wymiany myśli społecznej, miejscem przyjaznym i otwartym dla lokalnych organizacji pozarządowych, które będą mogły korzystać z pomieszczeń budynku.

Warty podkreślenia jest fakt, że konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Ośrodek Kultury „Ruczaj” jest konkursem realizacyjnym. Jego budowa została wpisana do budżetu Krakowa na ten i przyszły rok, a także do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Oznacza to, że po wyłonieniu najlepszej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, jej zwycięzca otrzyma nie tylko nagrodę pieniężną w wysokości 20 tys. zł, ale też zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia „z wolnej ręki” dotyczącego przygotowania dokumentacji projektowej ośrodka kultury. To z kolei pozwoli Zarządowi Inwestycji Miejskich na rozpisanie przetargu i wyłonienie wykonawcy, który wybuduje dla mieszkańców nowe miejsce spotkań. Zgodnie z projektem budżetu miasta na przyszły rok na to zadanie zapisano 1 mln zł. Realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2018-2021.

Ośrodek Kultury „Ruczaj” będzie wchodził w skład osiedla budynków gminnych Przyzby-Zalesie, realizowanych obecnie przez Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Pierwszy etap inwestycji, który ma się zakończyć do 2019 roku to pięć bloków i 179 mieszkań. Docelowo w rejonie ulic Przyzby i Zalesie, powstanie kompleks dziesięciu czterokondygnacyjnych domów mieszkalnych, w tym jeden z dwoma lokalami usługowymi: biblioteką publiczną i żłobkiem. Zaprojektowano w nich łącznie 357 mieszkań.

(wm, krakow.pl)

fot. Limba Eko sp. z o.o. / Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca