Była asystentka Beaty Szydło ma nowe, ważne stanowisko w Małopolsce

Iwona Gibas, była asystentka Beaty Szydło została powołana do zarządu Województwa małopolskiego. Do tej pory była wiceprzewodniczącą małopolskiego sejmiku.

Za powołaniem Iwony Gibas do Zarządu Województwa głosowało 29 radnych, przeciw 5, wstrzymało się 3 radnych.

Iwona Gibas ma odpowiadać w Zarządzie Województwa m.in., za kulturę.

To było drugie podejście do powołania iwon y Gibas do zarządu. Pierwsza sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym została przerwana, bo nie było pewności, że kandydatka uzyska wymagana liczbę głosów. Na sesji 3 grudnia głosowanie przeszło bez żadnych problemów.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie