Chcą połączyć referendum lokalne z głosowaniem na projekty w budżecie obywatelskim

Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! chce planowane na ten rok referendum lokalne połączyć z budżetem obywatelskim. Petycja w tej sprawie trafi do przewodniczącego Rady Miasta Rafała Komarewicza.

Głosowanie odbywałoby się wtedy za pośrednictwem strony internetowej oraz punktów stacjonarnych, które byłyby również wykorzystywane do decydowania o podziale samorządowych pieniędzy – tłumaczy Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków! oraz radny dzielnicowy. – Dzięki temu organizacja plebiscytu nie generowałbym większych kosztów, a krakowianie mogliby w prosty sposób, co roku wypowiadać się w ważnych dla miasta sprawach. Proponujemy, żeby nowe narzędzie partycypacyjne nazywać ,,pytaniem obywatelskim” – dodaje inicjator połączenie referendum z budżetem obywatelskim.

Ta inicjatywa mogłaby przynieść wzrost zainteresowania budżetem obywatelskim. Jest jednak jeden kłopot. Takie głosowanie w referendum jak na projekty w budżecie obywatelskim sprawiałoby, że samo referendum nie miałoby mocy prawnej – takiej, jak w przypadku głosowania w komisjach referendalnych.

– Mechanizm nie stanowiłby referendum lokalnego w rozumieniu ustawy, a byłby formą konsultacji społecznych – potwierdza Krzysztof Kwarciak. – W praktyce inny status prawny plebiscytu nie zmniejszałby mocy sprawczej głosowania. Choć referendum lokalne jest teoretyczne wiążące przy odpowiednej frekwencji to i tak nie ma realnych narzędzi egzekwowania woli mieszkańców. Sytuację dobitnie pokazuje głosowanie z 2014 roku. Mimo, że krakowianie opowiedzieli się wtedy za budową metra, prezydent Jacek Majchrowski jednoosobowo podjął odmienną decyzję. Całość procesu opiera się na pewnego rodzaju umowie społecznej. Siłą proponowanego przez nas instrumentu byłaby jego regularność. W następnych latach mieszkańcy mogliby ocenić sposób realizacji poszczególnych decyzji. Dzięki temu ,,pytanie obywatelskie” stałoby się również swoistym narzędziem kontroli – podkreśla szef Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków!

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie