Kim chce zostać młodzież? Oto najpopularniejsze zawody

Weterynaria, dietetyka oraz transport i logistyka – te kierunku studiów w tym roku cieszyły się największą popularnością na Uniwersytecie Rolniczym. Uczelnia prowadzi jeszcze nabór na rok akademicki 2017/2018.

Popularność liczy się liczbą osób na jedno miejsce. I tak najbardziej oblegana jest Weterynaria (limit 75, rejestracji 827), Dietetyka (limit 60, rejestracji 580) oraz Transport i Logistyka (limit 30, rejestracje 263).

Kolejne miejsce zajęła Jakość i Bezpieczeństwo Żywności (limit 30, rejestracje 163), Biotechnologia (limit 75, rejestracji 315), Technologia roślin Leczniczych i Prozdrowotnych (limit 30, rejestracje 119) oraz Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami.

Uniwersytet informuje, że prowadzi jeszcze rekrutacje na poniższe studia stacjonarne:

agriculture do: 15.09.2017 r.

architektura krajobrazu do: 15.09.2017 r.

biogospodarka do: 15.09.2017 r.

ekonomia do: 15.09.2017 r.

geodezja i kartografia do: 15.09.2017 r.

inżynieria biosystemów do: 03.09.2017 r.

inżynieria i gospodarka wodna do: 25.08.2017 r.

inżynieria środowiska do: 25.08.2017 r.

jakość i bezpieczeństwo środowiska do: 15.09.2017 r.

ochrona środowiska do: 15.09.2017 r.

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami do: 03.09.2017 r.

ogrodnictwo do: 22.09.2017 r.

rolnictwo do: 15.09.2017 r.

technika rolnicza i leśna do: 03.09.2017 r.

zarządzanie do: 15.09.2017 r.

zarządzanie i inżynieria produkcji do: 03.09.2017 r.

REJESTRACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA:

biologia stosowana do: 22.09.2017 r.

ekonomia do:  15.09.2017 r.

jakość i bezpieczeństwo środowiska do: 15.09.2017 r.

ochrona środowiska do: 15.09.2017 r.

REJESTRACJA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA PROWADZONE W JĘZYKU ANGIELSKIM:

ochrona środowiska (Agroecology) do:                                    15.09.2017 r.

REJESTRACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA:

biogospodarka do: 15.09.2017 r.

ekonomia do: 15.09.2017 r.

gospodarka przestrzenna do: 15.09.2017 r.

jakość i bezpieczeństwo środowiska do: 15.09.2017 r.

ochrona środowiska do: 15.09.2017 r.

rolnictwo do: 15.09.2017 r.

zarządzanie do: 15.09.2017 r.

REJESTRACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA:

dietetyka do: 05.09.2017 r.

ekonomia /po licencjacie/ do: 15.09.2017 r.

jakość i bezpieczeństwo środowiska /po licencjacie/ do: 15.09.2017 r.

ochrona środowiska /po licencjacie/ do: 15.09.2017 r.

ogrodnictwo do: 22.08.2017 r.

technologia żywności i żywienie człowieka do: 05.09.2017 r.

zootechnika do: 22.09.2017 r.

Ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego nastąpi w terminie do 5 dni od daty zakończenia rejestracji w systemie ERK na dane studia. Architektura Krajobrazu w dniu 19.09.2017 r. przeprowadzi egzamin z rysunku odręcznego (Wydz. Biotechnologii i Ogrodnictwa przy Al. 29 Listopada 54, sala 130).

Potwierdzenie wyboru studiów w Uniwersytecie Rolniczym i przyjmowanie wymaganych dokumentów od osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, wynosi do 7 dni od daty opublikowania na indywidualnym koncie ERK kandydata, informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Ogłaszanie list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia z list rezerwowych w miarę zwalnianych miejsc następuje co 2 tygodnie.

Browarnictwo i słodownictwo, transport i logistyka – to dwa nowe kierunki na Uniwersytecie Rolniczym. W roku akademickim 2017/2018 Uczelnia oferuje kandydatom studia na łącznie 34 kierunkach i 65 specjalnościach.

dn, inf. prasowa

zdjęcie tytułowe / fot. Foter.com

Najnowsze

Co w Krakowie