Chcesz przyczynić się do rozwoju nauki? Naukowcy z UJ poszukują ochotników!

Zmęczenie, bóle głowy i oczu czy rozdrażnienie. Takie mogą być objawy elektrowrażliwości elektromagnetycznej. Według badanych przyczyną są… telefony komórkowe. Dlatego naukowcy z Zakładu Biofizyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego postanowili sprawdzić, czy osoby elektrowrażliwe odczuwają inne skutki uboczne korzystania ze smartfona niż użytkownicy, nie uskarżający się na działanie pola elektromagnetycznego. 

– Naszym celem jest sprawdzenie czy odbycie rozmowy telefonicznej z użyciem telefonu komórkowego przez osoby elekrowrażliwe prowadzi do innych skutków niż ma to miejsce u osób, które nie czują się podatne na oddziaływanie pól elektromagnetycznych – mówi dr hab. Grzegorz Tatoń z Zakładu Biofizyki CM UJ.

Badacze z UJ szukają mężczyzn, którzy obserwują u siebie skutki zdrowotne związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, w szczególności podczas korzystania ze smartfonów i telefonów komórkowych. Ochotnicy skierowani zostaną na bezpłatne badania krwi, a następnie na termografię głowy i badanie układu autonomicznego.

– Oba badania zostaną wykonane jako próba prowokacyjna z zastosowaniem telefonu komórkowego, przy czym osoba badana nie będzie wiedziała, czy telefon działa. Tym razem szukamy wyłącznie mężczyzn, ponieważ w przypadku kobiet mamy do czynienia z większą liczbą trudnych do wyeliminowania zmiennych, które mogłyby zaburzyć wynik badania, jak choćby cykle hormonalne – wyjaśnia dr hab. Grzegorz Tatoń z Zakładu Biofizyki CM UJ.

Na badania mogą zgłosić się mężczyźni w każdym wieku. Zostaną przeprowadzone w Zakładzie Biofizyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. św. Łazarza 16 w Krakowie oraz w kilku innych jednostkach Collegium Medicum i Szpitala Uniwersyteckiego. Zgłoszenia do projektu badawczego przyjmowane są do 10 grudnia 2019 r. pod numerem telefonu: 12 6199 681.

Z dotychczasowych badań ankietowych i klinicznych, które zasięgiem objęły łącznie ponad tysiąc osób – wynika, że najczęstszymi objawami zgłaszanymi przez badanych są: zmęczenie (80%), ból głowy (74%), ból oczu (68%), rozdrażnienie (66%). Wszystkie te symptomy są jednak subiektywne i trudno mierzalne. Co ciekawe, mogą być one również związane z innymi schorzeniami, jak np. fibromialgia. Wśród objawów mierzalnych badani skarżą się głównie na łzawienie (21.6%) i trudności z wysławianiem się (14.2%). 

Najnowsze

Co w Krakowie