Chcesz przyjąć Ukraińców? Zgłoś swoją ofertę

Urząd Miasta Krakowa zbiera oferty od mieszkańców gotowych udostępnić lokale dla Ukraińców.

Takie oferty powinny być przekazywane do Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa na adres e-mail: czk@um.krakow.pl lub telefonicznie: 12 616 59 99, 12 616 99 91.
Zadania związane z przyjmowaniem i zakwaterowaniem uchodźców na terenie województwa małopolskiego, w tym Miasta Krakowa, leżą w gestii Wojewody Małopolskiego. Ewentualni zainteresowani powinni zgłaszać się też bezpośrednio do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego tel. 12 392 11 15, 12 392 13 00, e-mail: czk@malopolska.uw.gov.pl.

Zgłoszenia w sprawie bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy przyjmuje także Małopolski Urząd Wojewódzki.

Urzędnicy otrzymują szereg zgłoszeń od podmiotów prywatnych, jak również od osób indywidualnych oferujących miejsca w swoich nieruchomościach, hotelach itp., z których mogliby skorzystać Ukraińcy szukający w naszym województwie schronienia. Wszystkie takie zgłoszenia trzeba kierować na adres ukraina@muw.pl.

W zgłoszeniach należy podawać:

– dokładną lokalizację,

– liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,

– koszty,

– termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,

– czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,

– informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,

– osobę koordynującą z ramienia danego podmiotu i jej dane kontaktowe.

Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego będą się kontaktować z osobami zgłaszającymi akces do użyczenia swoich miejsc noclegowych. Za każdą chęć niesienia pomocy już teraz składam podziękowania. Liczba zgłoszeń z Małopolski to niemal pospolite ruszenie i bardzo konkretny wyraz solidarności z Ukrainą. Będziemy koordynować te działania związane z bazą noclegową dla uchodźców z Ukrainy na terenie Małopolski. Baza miejsc została już przygotowana m.in. w oparciu o miejsca wskazane przez marszałka województwa oraz akademiki, będzie uruchamiana zgodnie z potrzebami. Zgłoszenia będziemy wykorzystywać do jej dalszego rozszerzania – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dziś w południe zostanie uruchomiona infolinia działająca w ramach Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Będzie ona wsparciem dla infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pod numerem: 12 210 20 02 pracownicy wojewody małopolskiego będą udzielać informacji Ukraińcom szukającym schronienia w naszym województwie. Infolinia będzie czynna 24 h na dobę.

Małopolska jest jednym z województw, gdzie mają trafiać Ukraińcy uciekający przed wojną. Znaczna część uchodźców pojawi się w Krakowie, gdzie pracuje dużo obywateli Ukrainy. Społeczność ukraińska stanowi ponad 80 proc. wszystkich cudzoziemców mieszkających w naszym mieście.

Kraków od lat prowadzi działania wspierające Ukraińców. W związku z działaniami wojennymi, które trwają na terytorium Ukrainy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie zapewnia pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie Krakowa. Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z pomocy psychologicznej bezpośrednio w siedzibie Ośrodka przy ul. Radziwiłłowskiej 8b lub kontaktując się pod całodobowym nr telefonu 12 421 92 82. Możliwy jest również kontakt przez komunikatory internetowe, w tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Ośrodek jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.

(red)

3 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie