Chętnych na ŚDM mniej niż szacowano!

Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży muszą przełknąć gorzką pigułkę. W systemie Komitetu Organizacyjnego zgłosiło się zaledwie 562 tys. 640 osób, które zadeklarowały chęć przyjazdu do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Swój udział potwierdziło jednak tylko 358 tys. 422 osoby. To zdecydowanie mniej niż początkowo zakładali organizatorzy wydarzenia. Tym samym system został zamknięty.

Organizatorzy szacowali, że do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży przyjedzie ok. 2,5 mln osób z czego blisko połowa zarejestruje się w systemie Komitetu Organizacyjnego i wykupi tzw. pakiety pielgrzyma. Szybko okazało się jednak, że rejestracja idzie zdecydowanie wolniej niż zakładano na początku – podobnie, jak poszukiwanie wolontariuszy. W przypadku ochotników zgłaszających się do pomagania przy organizacji ŚDM, kilkukrotnie wydłużano termin rekrutacji.

Z wyliczeń Komitetu Organizacyjnego wynika, że do Krakowa przyjadą młodzi ze 187 krajów z całego świata. Najwięcej pielgrzymów zarejestrowanych w systemie pochodzi z Polski (171 tys. 979 osób), Włoch (77 tys. 224 osób) oraz Francji (34 tys. 353 osób). W Krakowie nie zabraknie jednak również pielgrzymów wybierających się do stolicy Małopolski ze Stanów Zjednoczonych czy Hiszpanii.

Sekretarz Generalny Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, podczas spotkania z przedstawicielami mediów wyliczał, że mimo spodziewanych 2,5 mln pielgrzymów, realną wydaje się liczba 1,5 mln osób, które przyjadą do Krakowa na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Podobnie było bowiem w poprzednich latach, gdy liczba rzeczywistych uczestników spotkania młodzieży, była blisko trzykrotnie większa niż liczba osób zarejestrowanych w systemie komitetów organizacyjnych.

Osoby, które chciałyby zdecydować się jeszcze na udział w Światowych Dniach Młodzieży, mogą skorzystać z tzw. procedury „last minute”, która będzie czynna do 22 lipca.

Warto przypomnieć, że Światowe Dni Młodzieży odbędą się w dniach 26-31 lipca br.

(pt)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie