Co dalej z Alejami Trzech Wieszczów?

Studenci i eksperci Politechniki Krakowskiej oraz miejscy urzędnicy biorą na warsztat Aleje Trzech Wieszczów.  Podczas warsztatów pn. „Aleje Trzech Wieszczów 2.0” (7-10 kwietnia 2016 r.) wspólnie postarają się wskazać kierunki działań, które można podjąć w Krakowie, by poprawić system transportowy. Aleje Trzech Wieszczów są jego kluczowym elementem, dlatego to im poświęcą uwagę uczestnicy projektu.

Podczas 4-dniowych warsztatów w Zakrzowie (7-10 kwietnia) studenci Koła Naukowego Systemów Komunikacyjnych PK,  eksperci  Politechniki Krakowskiej specjalizujący się w transporcie, urbanistyce i zagospodarowaniu przestrzennym, a także specjaliści miejskich jednostek  odpowiedzialnych za kwestie komunikacji w Krakowie  (ZIKiT, MPK, wydziały merytoryczne UMK) będą pracować nad koncepcją docelowego kształtu Alej Trzech Wieszczów ze szczególnym uwzględnieniem  przestrzeni miejskiej i obsługi transportowej. Prace będą prowadzone w odniesieniu do całych alej i uwzględnią ewentualne najważniejsze inwestycje miejskie (takie jak m.in. III obwodnica, koncepcja metrobusu oraz tramwaju w alejach, przebiegu linii metra, polityka parkingowa itp.) Efektem warsztatów będzie wariantowe opracowanie koncepcji obejmującej kierunki rozwoju Alej Trzech Wieszczów. W finale prac powstanie raport zawierający opis konkretnych działań, który zostanie  zaprezentowany podczas Forum Mobilności, zaplanowanego w maju na PK.

Uczestnicy warsztatów w Zakrzowie zostaną podzieleni na zespoły tematyczne, które zajmą się następującymi zagadnieniami:

– zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ich konsekwencje dla Alej Trzech Wieszczów (w tym odniesienie się do miejskich dokumentów planistycznych i uwzględnienie ich wypracowanych wariantach)

– rozwój systemu transportu zbiorowego (w tym propozycje zmian w transporcie miejskim i aglomeracyjnym, analiza możliwości przebiegu linii tramwajowej w alejach oraz przebiegu metrobusu w powiązaniu z planowaną trasą linii metra oraz zewnętrznymi powiązaniami transportowymi)

– rozwój układu drogowego (kierunki rozwoju sieci drogowej Krakowa np. III Obwodnica, Obwodnica Północna oraz weryfikacja ich powiązań z istniejącą siecią uliczną, analiza wpływu tych inwestycji drogowych na podział zadań przewozowych, kwestie parkingowe i opracowanie docelowego kształtu Strefy Płatnego Parkowania)

– inżynieria ruchu (wypracowanie zmian w organizacji ruchu w obrębie Alej, ukierunkowanych na poprawę konkurencyjności transportu zbiorowego na skrzyżowaniach oraz udoskonalanie systemu sterowania ruchem)

– analizy symulacyjne zmian w systemie transportowym Krakowa i aglomeracji (ocena efektywności funkcjonalnej wybranych inwestycji)

– zarządzanie mobilnością oraz ruch pieszy i rowerowy (opracowanie kierunków zmian zachowań komunikacyjnych mieszkańców, koncepcje akcji informacyjno-edukacyjnych, opracowanie zasad wspierania publicznych i prywatnych jednostek – szkół, zakładów pracy, centrów handlowych – w procesie zmiany zachowań komunikacyjnych).

Otwarcie warsztatów odbędzie się  na czwartek 7 kwietnia  o godz. 11 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (główny gmach PK, ul. Warszawska 24, s. 302). Po spotkaniu, które wprowadzi uczestników w główne idee i wyzwania, studenci i eksperci wyjadą do Zakrzowa, gdzie będą pracować do niedzieli 10 kwietnia. W ciągu następnych tygodni planowane jest przygotowanie raportu podsumowującego prace, który zostanie zaprezentowany publicznie w maju.

To już drugie warsztaty studenckie w ramach współpracy Politechniki Krakowskiej, ZIKiT i innych instytucji Krakowa i Małopolski. Celem współpracy jest  analiza rozwiązań transportowych w mieście i  poszukiwanie nowych sposobów radzenia sobie z problemami  systemu komunikacyjnego Krakowa i regionu. Podczas pierwszych warsztatów w Zakrzowie studenci, eksperci PK oraz specjaliści jednostek miejskich i  instytucji państwowych przygotowali główne wytyczne do planu transportowego miasta na Światowe Dni Młodzieży.

(ip)

fot. PK

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie