Co dalej z budową parkingów na osiedlach?

Do końca listopada można było składać wnioski w „Programie Budowy Parkingów Lokalnych”. Program w założeniu ma ułatwić powstanie lokalnych parkingów na terenach wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni. O dofinansowanie z programu mogą również starać się organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. 

Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa do końca listopada wpłynęło 11 wniosków. Z uwagi na kwestie proceduralne, które opóźniły start projektu, postanowiono, że środki wykorzystane będą na zadania, które posiadają już niezbędną dokumentację oraz pozwolenia.

 – Tym samym z odnowionych parkingów mogą korzystać mieszkańcy z ulic: Poległych w Krzesławicach, Wiedeńskiej, Kobierzyńskiej (od nr 62 do 68), Złoczowskiej, Rusznikarskiej. Prace trwają na ul. Wysłouchów oraz os. Teatralnym (od nr 25 do 30). W trakcie procedury przetargowej jest realizacja robót na os. Centrum B. W ten sposób wykorzystano ponad 2,8 mln zł.- wylicza ZDMK.

Program Budowy Parkingów Lokalnych będzie funkcjonował na podobnych zasadach jak realizacja inwestycji miejskich. Wykonanie poszczególnych zadań związanych z budową parkingu musi zostać poprzedzone wprowadzeniem zadania do budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej – wieloletniego planu inwestycyjnego. 

Jak to będzie wyglądało od strony praktycznej?

Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Taki dokument będzie podlegał ocenie komisji. Następnie wniosek wraz z opinią trafi do odpowiedniej rady dzielnicy, która podejmie ostateczną decyzję co do dalszej realizacji. W kolejnym kroku ZDMK zleci przygotowanie koncepcji, która określi szacunkowy koszt inwestycji i pozwoli na zawarcie umowy o współfinansowanie z wnioskodawcą. Po jej zawarciu i zabezpieczeniu środków ZDMK zleci przetarg na dokumentację, a w dalszej kolejności na roboty w terenie.

Finansowanie w ramach Programu Budowy Parkingów Lokalnych jest bardzo przejrzyste – 80% budowy parkingu będzie pokrywał budżet miejski, a 20% wnioskodawca. Priorytetem objęte będą wnioski, które zostaną dofinansowane przez odpowiednią radę dzielnicy. To dofinansowanie nie będzie rekompensowało wkładu osoby wnioskującej, a będzie to część miejskiego wkładu. Istotne jest, by osoba składająca wniosek była formalnym właścicielem działki lub terenu, który zaproponuje w ramach programu. Teren na którym zostanie wybudowany parking zostanie także przekazany przez wnioskodawcę Gminie Miejskiej Kraków.

Priorytetem objęte będą wnioski, które zostaną dofinansowane przez odpowiednią radę dzielnicy. To dofinansowanie nie będzie rekompensowało wkładu osoby wnioskującej, będzie to część miejskiego wkładu.

W przyszłym roku wnioski będą przyjmowane do końca maja. Wybudowane parkingi będą ogólnodostępne.

 

Najnowsze

Co w Krakowie