Co dziewiaty ogród działkowy w Krakowie do likwidacji?

Przy budowie tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej może zostać zlikwidowanych dziewięć ogrodów działkowych. To co dziewiąty ogród w Krakowie. „Za każdy zlikwidowany ogród, miasto musi wyznaczyć teren pod powstanie nowego” powiedział radny Dominik Jaśkowiec, auto uchwały o utworzeniu nowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

 – W skali Krakowa może ubyć aż dziewięć ogrodów działkowych –  powiedziała Marta Warmuz, Prezes Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Działkowców. 

Obecnie w Krakowie znajduje się 85 ogrodów działkowych, prowadzonych przez Polski Związek Działkowców oraz inne stowarzyszenia ogrodnicze. Działają w oparciu o Ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. Największą powierzchnię zajmują ROD w Nowej Hucie – 125,4 ha. Zdecydowana większość Rodzinnych Ogrodów Działkowych położona jest na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa. Część ogrodów działkowych zlokalizowanych jest na terenach należących do osób fizycznych, osób prawnych lub pozostających we współwłasności Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa z podmiotami prywatnymi.

Teraz dziewięć z nich może zostać całkowicie zlikwidowanych. Chodzi o ogrody kolidujące z planami budowy tras Pychowickiej i Zwierzynieckiej. Według działkowców z Polskiego Związku Działkowców Okręg Małopolski w Krakowie,  likwidacji może ulec  ponad 240 działek, położonych na ok. 10 ha terenów ROD.

PZD wylicza, że zlikwidowany może zostać w całości ROD „Aster”, a w części kolejnych 8 ROD: „Dolina Słońca”, „Księcia Józefa”, „Nad Wisłą”, „Drogowiec”, „Gwarek”, im. Rydla, „Złoty Róg”, „Widok”.

 – Skala likwidacji jest olbrzymia, podobnie z resztą do rozmachu planowanej inwestycji. Jako PZD dziwimy się, że Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka planowane są w sposób tak przeskalowany, jednocześnie widząc jak dużo mniej inwazyjnie zostały zaprojektowane i wybudowane węzły na Trasie Łagiewnickiej. Szczególnie dotkliwy dla Ogrodów jest projektowany Węzeł Przegorzały – zdecydowanie bardziej przypominający zamiejski węzeł autostradowy oraz planowana ul. Nowa Księcia Józefa, we wszystkich wariantach zaprojektowana przez środek terenu, na którym zlokalizowane jest zagłębie krakowskich Ogrodów – okolice ul. Do Przystani i ul. Rybnej” – wylicza PZD.

Na dzisiejszej konferencji prasowej przez urzędem miasta do sprawy odnieśli się radni z klubu Platforma – Koalicja Obywatelska, którzy przygotowali projekt uchwały z wnioskiem do prezydenta Krakowa ws. podjęcia wszelkich działań, zmierzających do możliwie szybkiego utworzenia na obszarze Krakowa nowych Rodzinnych Ogrodów Dziadkowych.

 –  Część miejskich inwestycji doprowadza do likwidacji ogrodów działkowych,  dlatego trzeba chronić te, które pozostały oraz stwarzać warunki do powstawania nowych – powiedział radny Dominik Jaśkowiec, który jak podkreślił „sam jest zapalonym działkowcem”. 

Marta Warmuz – Prezes Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Działkowców,
poseł Aleksander Miszalski oraz radni  Dominik Jaśkowiec i Łukasz Sęk,  fot. KRKnews

Na terenie miasta Krakowa znajduje się 105 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, o powierzchni ponad 500 ha. W ostatnich latach na skutek polityki inwestycyjnej miasta Krakowa oraz innych podmiotów publicznych realizujących politykę inwestycyjną państwa nastąpił znaczny spadek powierzchni przeznaczonej na tę formę aktywności społecznej. Realizacja kolejnych planowanych inwestycji, takich jak Trasa Pychowicka i Trasa Łagiewnicka skutkować będzie kolejnym zmniejszeniem powierzchni Rodzinnych Ogrodów Działkowych lub nawet likwidacją części z nich. Pilne staje się więc podjęcie działań zmierzających do utworzenia na terenie Miasta Krakowa nowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych. – czytamy w projekcie uchwały.

Łukasz Sęk zauważył jak ważne jest dla mieszkańców posiadanie dostępu do terenów zielonych.

  – W Nowej Hucie wiele bloków nie ma  balkonów, dlatego dla mieszkańców ogródki działkowe to jedyne miejsca zielone, do którego mogą się uda i odpocząć. Ogrody działkowe  w Nowej Hucie to miejsca integracji mieszkańców, zwłaszcza tych starszych. Czas aby za każdy zlikwidowany ogród działkowy rezerwować teren na utworzenie nowego. Inaczej ogrodów działkowych będzie coraz mniej w Krakowie – powiedział Łukasz Sęk.

Obecny na konferencji poseł Aleksander Miszalski zapowiedział poparcie dla inicjatywy radnych – Skieruje do Prezydenta Jacka Majchrowskiego interwencje w trybie poselskim w tej sprawie ale wierze, ze Pan prezydent wsłucha się w głos mieszkańców – powiedział Aleksander Miszalski.

 – Razem z radnymi Klubu Obywatelskiego chcemy ratować ogródki działkowe – dodała  Prezes Małopolskiego Okręgu Polskiego Związku Działkowców. 

(JS)

 

 

 

 

 

 

4 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie