Co z terenami zielonymi w Krakowie? Jest decyzja

fot. Pixabay

Najpierw zrezygnowano z koszenia traw, ale w najbliższym zostanie to częściowo wznowione. W taki sposób Kraków reaguje na doniesienia o suszy, a także na opady deszczu.

„Koszenie będzie realizowane z mniejszą niż w poprzednich latach częstotliwością i nie będzie dotyczyć wszystkich terenów. Trawa nie będzie maksymalnie skracana, tak by dać jej możliwość jak najszybszej regeneracji i wzmocnienia” – informuje Zarząd Zieleni Miejskiej.

W pierwszej kolejności koszenia przeprowadzone będą na terenach:

  • pasów drogowych, tam gdzie są krzewy, tak aby je estetycznie wyeksponować i uniknąć zarośnięcia przez inne rośliny;
  • nowych założeń zieleni, aby pobudzić młodą trawę do wzrostu;
  • parków kieszonkowych, które mają nowe założenia zieleni;
  • rond oraz torowisk w celu poprawy bezpieczeństwa;
  • placów zabaw – nie ma informacji kiedy zostaną otwarte, ale może to nastąpić z dnia na dzień, dlatego chcemy, aby były przygotowane.

Koszenia będą prowadzone pod nadzorem miejskich ogrodników z ZZM, którzy będą wskazywać konkretne lokalizacje oraz terminy wykonania prac.

jk, krakow.pl

Zobacz także