Czas na wniosek o 500 plus na kolejny okres [terminy, ważne informacje]

Już za kilka dni Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie przyjmowanie wniosków o 500 plus na kolejny okres. Wnioski można składać od 1 lutego 2023 roku. Na jego podstawie świadczenie wychowawcze zostanie przyznane na okres od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 roku.

– Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów – przypomina Anna Szaniawska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa małopolskiego. Wniosek o 500 plus na nowy okres świadczeniowy będzie można złożyć przez aplikację mZUS (telefony komórkowe, tablety). Możliwe też będzie wysłanie go przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, złoży wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli uruchomił tę usługę. Jeżeli nie ma profilu na PUE, ZUS mu go założy automatycznie na podstawie danych z wniosku.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres, czyli od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 roku, można składać od 1 lutego 2023 roku. Osobie, która złoży prawidłowy wniosek do 30 kwietnia, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 roku.

500+ dla obcokrajowców
Świadczenie wychowawcze przysługuje zamieszkałym w Polsce obywatelom UE i też pozostałym cudzoziemcom, o ile są legalnie w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Świadczenie „500+” przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. z powodu wojny. I uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Jeśli chcą ubiegać się o świadczenie wychowawcze, powinni złożyć specjalnie przygotowany w języku ukraińskim formularz SW-U. Wniosek ten można złożyć na PUE, na portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną.

Wniosek o 500+ w aplikacji mZUS
Od 1 lutego wniosek o „500+” na nowy okres można złożyć przez mZUS. Aplikacja działa na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Należy ją pobrać ze sklepów Google Play i App Store.

Aplikacja mZUS przyspiesza wypełnienie wniosku. Jeśli ZUS wcześniej już przyznał świadczenie, to wniosek na nowy okres zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby klient możne je edytować. Podobnie jak na PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to w kreatorze wniosku rodzic może pobrać ich dane (m.in. PESEL, data urodzenia) automatycznie.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie