Czy będzie użytek ekologiczny na Klinach? Radni się spieszą i mają nowy pomysł

Najprawdopodobniej za tydzień, na sesji Rady Miasta 26 maja, radni zajmą się projektem uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego na Klinach. Obszar objęty ochroną będzie mniejszy niż pierwotnie planowano. Specjalny zespół radnych wypracował kompromis dotyczący dwóch z trzech enklaw użytku ekologicznego. Ale jest też dodatkowy, nowy pomysł – klub Kraków dla Mieszkańców proponuje, by miasto przejęło część gruntów, na których ma być realizowany rządowy program Mieszkanie Plus, a które mogłyby wejść w obszar użytku ekologicznego na Klinach.

Ważą się losy użytku ekologicznego na Klinach. Na początku tego roku pracę rozpoczął specjalny zespół radnych, którego zadaniem było wypracowanie kompromisowych rozwiązań dla tego obszaru. I ten zespół właśnie kończy prace.

Problem polega na tym, że większość terenów, które mają stać się użytkiem, to grunty przeznaczone pod budowę mieszkań. I do tego są w rękach prywatnych albo należą do Polskiego Funduszu Rozwoju realizującego rządowy program Mieszkanie Plus. A jak informował na jednej z sesji Rady Miasta wiceprezydent Jerzy Muzyk, ustanowienie użytku na tych terenach wiąże się z ryzykiem wypłaty odszkodowań deweloperom. Roszczenia mogą sięgać nawet 150 mln złotych.

– Robimy wszystko, by na sesji 26 maja pojawił się projekt uchwały w sprawie użytku ekologicznego na Klinach – zapewnia radny Michał Starobrat, członek zespołu. Podkreśla, że udało się uzgodnić obszar dwóch z trzech enklaw.

Ale klub Kraków dla Mieszkańców ma nowy pomysł na rozwiązanie tego problemu. Proponuje, by miasto przejęło grunty w tej enklawie należące do Polskiego Funduszu Rozwoju, budującego mieszkalnia plus. Pierwsze bloki osiedla na Klinach już stoją (za chwilę ruszy nabór chętnych na wynajęcie tych lokali), ale plany przewidują kolejne budynki. Klub Kraków dla Mieszkańców proponuje, by miasto zaoferowało PFR inne działki budowalne w zamian za grunty na Klinach.

Radni przygotowali projekt uchwały kierunkowej, w której apelują do prezydenta o podjęcie działań w celu takiej zamiany nieruchomości. „Jedynie próba szukania kompromisu sprawi, że jednocześnie będzie można zwiększyć dostępność lokali mieszkalnych dla krakowian oraz ocalić przyrodę przed bezpowrotną dewastacją i zniszczeniem” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały zainicjowanej przez klub Kraków dla Mieszkańców.

Rada Miasta Krakowa 29 sierpnia 2018 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa w zakresie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”. Potem prezydent zlecił wykonanie opracowania przyrodniczego dla tego obszaru. Opracowanie zostało wykonane przez firmę Geomind Sp. z o.o. i przedstawione podczas sesji Rady Miasta 27 stycznia 2021 r., podczas której odbyła się również dyskusja na jego temat. Jej pokłosiem było powołanie zespołu działającego w ramach Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Zespół miał wypracować stanowisko w sprawie zasadności utworzenia takiej formy ochrony przyrody we wskazanym miejscu. W poniedziałek, 17 maja 2021 roku komisja przyjęła sprawozdanie z prac zespołu i podjęła inicjatywę uchwałodawczą w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.

– Prace zespołu oraz projekt uchwały mające oparcie w inwentaryzacji przyrodniczej tego terenu to działania ponad podziałami oraz wspólnie wypracowany kompromis – mówił podczas posiedzenia komisji radny Michał Starobrat (Koalicja Obywatelska). A radny Łukasz Maślona Kraków dla Mieszkańców) podkreślał, że uchwała użytku ekologicznym na Klinach jest naprawianiem błędów studium zagospodarowania przestrzennego, które nie powinno zezwalać na zabudowę w tym miejscu.

(GEG)

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie