Czy w rok z Małopolski zniknie 300 tysięcy kopciuchów?

Jeszcze tylko rok pozostał na wymianę starych pieców na węgiel i drewno, które nie spełniają norm emisji co najmniej 3 klasy. W Małopolsce do likwidacji jest jeszcze ok. 300 tys. kopciuchów. Od 1 stycznia 2023 nie będzie można w nich palić, za łamania zakazu będą kary.

Uchwała antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego w styczniu 2017 roku wprowadziła 6-letni okres przejściowy na wymianę pozaklasowych „kopciuchów”. Ten termin minie z końcem 2022 roku, co oznacza, że po 1 stycznia 2023 roku legalnie będą mogły być używane tylko kotły co najmniej 3 klasy. Kotły 3 i 4 klasy mogą być użytkowane kilka lat dłużej, bo do końca 2026 roku. Klasę kotła można sprawdzić na tabliczce znamionowej lub w dokumentacji urządzenia. Jeśli nie została określona, oznacza to, że kocioł jest pozaklasowy i powinien być wymieniony w pierwszym terminie.

Likwidacja kopciuchów w Małopolsce idzie jednak bardzo opornie. W 2019 zniknęło ponad 15 tys. kotłów grzewczych najgorszej jakości, w 2020 – nieco ponad 10 tys. „Obecne tempo wymian pozwoliłoby problem rozwiązać za około 30 lat” – zwracał uwagę Polski Alarm Smogowy już kilka miesięcy temu.

Urząd Marszałkowski chwali się, jak samorządowy wspierają mieszkańców w wymianie kopciuchów na piece nowej generacji. 180 na 182 gminy w Małopolsce podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na podstawie którego prowadzą oficjalny punkt obsługi Programu Czyste Powietrza. Można tam złożyć niezbędne dokumenty, uzyskać pomoc i wyjaśnienia. Ponadto 170 gmin w Małopolsce zatrudnia ekodoradców, których rolą jest pomoc mieszkańcom w dostosowaniu się do wymagań uchwały antysmogowej. Do końca października tego roku mieszkańcy Małopolski złożyli do Programu Czyste Powietrze już 37,5 tys. wniosków o dofinansowanie. Wymiana pieców jest również wspierana w ramach środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego zarządzanego przez Urząd Marszałkowski. Na ten cel przeznaczonych zostało łącznie ponad 70 mln Euro w perspektywie 2014-2020. Natomiast w grudniu 2021 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o przesunięciu kwoty ponad 60 mln zł na 35 gminnych projektów wymiany kotłów z listy rezerwowej. Ponadto 3,7 mln zł zostanie przekazane do gmin krakowskiego obwarzanka na projekty wymiany palenisk.

Rzeczywiście widać przyspieszenie, ale likwidacja 300 tys. starych pieców w ciągu roku graniczy z cudem. A od 1 stycznia 2023 osoby, które nie dostosują się do tych przepisów, będą mogły być ukarane mandatem do 500 zł lub karą grzywny do 5 tysięcy złotych.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie