Debata o planie dla osiedla Podwawelskiego odwołana! Będzie nowy termin na zgłaszanie uwag

Prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Podwawelskiego zostały wstrzymane. Debata na temat planu, zaplanowana na 3 listopada, została odwołana. A uwagi już głoszone podczas obecnego wyłożenia projektu planu, trzeba będzie złożyć jeszcze raz.

A wszystko dlatego, że prezydent Krakowa anulował ogłoszenia 2 października 2020 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie”. – Nowy termin ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Podwawelskie” na okres 21 dni wraz z nowym terminem składania uwag oraz nowy termin dyskusji publicznej zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu – informują urzędnicy magistratu.

Fot. krakow.pl

Decyzja o anulowaniu wyłożeniu projektu planu oznacza, że wniesione już uwagi nie będą podlegały rozpatrzeniu. Trzeba je będzie złożyć jeszcze raz.

(GS)

Najnowsze

Co w Krakowie