Dłubią przy nim już 11 lat. Kiedy koniec tej rewitalizacji?

Nie będzie już więcej straszył swoim wyglądem. Rozpoczyna się kolejny etap rewitalizacji fortu nr 52a Łapianka/Jugowice. Po zakończeniu prac ten historyczny obiekt będzie pełnił funkcje Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego oraz ogólnodostępnych terenów zielonych.

Prace trwają od dawna. – W 2008 r. rozpoczęliśmy prace w forcie Łapianka. 11 lat później jesteśmy coraz bliżej tego, aby fort był miejscem upamiętniającym ruch harcerstwa, ale także miejscem przyjaznym mieszkańcom, gdzie będą działały instytucje dla młodzieży – mówił Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta Krakowa ds. obsługi mieszkańców.

Dotychczas wykonany został remont zabytkowego budynku koszar i kojca bramnego oraz rewitalizacja znacznej części terenów zieleni forteczne, w tym fosy i stoków wałów.

Dotychczasowe prace zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Architektury Militarnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS-POLSKA. Członkowie komisji uznali starania Krakowa o przywrócenie fortyfikacjom świetności i nadanie im nowych funkcji za wzór dla innych miast.

Wykonane dotychczas prace finansowane były ze środków Gminy Miejskiej Kraków, Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, a także ze środków Unii Europejskiej. Łączny koszty tych prac to ponad 6 mln zł, z czego prawie 4 mln zł pochodziły ze źródeł zewnętrznych.

Warto przypomnieć, że fort Łapianka należał do najbardziej zniszczonych obiektów Twierdzy Kraków, na terenie którego przez wiele lat działały zakłady produkcyjne win owocowych. W tym czasie fort poddany został znacznym przekształceniom (przebudowy i nadbudowy zniekształcające historyczny układ budowli), zniszczeniu i degradacji.

Dzięki wykonanym dotychczas pracom udało się w znacznej mierze przywrócić historyczny wygląd fortu, a prace, które zostaną wykonane, pozwolą na jego wykorzystanie dla nowych funkcji: utworzenia i działania Centrum Ruchu Harcerskiego oraz ogólnodostępnego trzyhektarowego terenu zielonego.

Wartość prac objętych umową z wykonawcą – firmą BUDMEX Sp. z o.o. z Nowego Sącza to przeszło 26 mln zł. Całość prac w ramach umowy planowana jest do wykonania w ciągu 24 miesięcy od dnia jej podpisania.

Prace są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości przeszło 5 mln zł.

ms, krakow.pl

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie