Do Krakowa wraca smog. Jest ostrzeżenie i I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza

Musisz przeczytać

Wraz z pierwszymi przymrozkami do Krakowa wraca smog. Stężenie pyłu PM80 przekroczyło 80 mikrogramów na metr sześcienny. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu. I stopień obowiązuje przez całą niedzielę, do godz. 24:00, 22 listopada.

W nocy na Alejach Krasińskiego i stacja monitoringu pokazywała nawet 160 mikrogramów PM10, na Kurdwanowie – ponad 120. Wszystkie stacje pokazywały zanoeczyszczenie rzędu 7-9- mikrogramów PM10. Nad ranem sytuacja się poprawiła, ale i tak normy były przekroczone.

W związku z ogłoszeniem I stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza należy ograniczyć wyjścia na zewnątrz. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
• unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

fot. krakow.pl

(red)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca