Do którego przedszkola będzie chodziło twoje dziecko? Są wyniki rekrutacji!

Sprawdźcie skrzynki mailowe lub skontaktujcie się z placówkami. Właśnie ogłoszono wyniki rekrutacji do krakowskich samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022. W pierwszym etapie naboru zakwalifikowano ponad 18 tys. dzieci.

W rekrutacji elektronicznej prowadzonej za pośrednictwem platformy Formico uczestniczyły zarówno przedszkola i szkoły podstawowe (z oddziałami przedszkolnymi) samorządowe, jak i przedszkola niesamorządowe. W sumie złożono i potwierdzono 19 083 podania. W wyniku postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowano 18 109 dzieci.

Z kolei oferta samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obejmowała 17 795 miejsc (przedszkola – 17 138, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 657).

Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej w samorządowych przedszkolach i szkołach podstawowych pozostało 689 wolnych miejsc. Dodatkowo w przedszkolach publicznych i niepublicznych niesamorządowych, które brały udział w elektronicznej rekrutacji, na kandydatów czekają jeszcze 164 miejsca. Oznacza to, że łączna pula wolnych miejsc wynosi 853 – i te miejsca będą dostępne w rekrutacji uzupełniającej.

W terminie od 26 kwietnia do 7 maja rodzice dzieci powinni potwierdzić wolę przyjęcia
w przedszkolach/szkołach, do których zostały zakwalifikowane ich pociechy. Niedopełnienie tego obowiązku jest równoznaczne z rezygnacją i zwolnieniem miejsca dla innego dziecka. Zwolnione miejsca będą stanowić dodatkową ofertę w rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona od 24 maja do 1 czerwca.

Przypomnijmy, że w latach wcześniejszych rodzice blisko pół tysiąca dzieci zakwalifikowanych w pierwszym etapie nie potwierdzili woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Na te miejsca w trybie rekrutacji uzupełniającej przyjęto dzieci, które nie dostały się do przedszkoli wskazanych w rekrutacji elektronicznej.

W tegorocznej rekrutacji najwięcej podań (pierwszego priorytetu + kontynuacji) na jedno miejsce złożono w:

  • oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 137 (ul. Wrobela 79, Dzielnica XIII Podgórze) – 1,64,
  • Przedszkolu nr 27 w Zespole Szkół nr 2 (ul. Goszczyńskiego 44, Dzielnica XIII Podgórze) – 1,60,
  • Przedszkolu nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Myśliwska 64, Dzielnica XIII Podgórze) – 1,54.

Z kolei przedszkola z największą liczbą niezakwalifikowanych kandydatów to:

  • Przedszkole nr 34 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 (ul. Myśliwska 64, Dzielnica XIII Podgórze) – 57,
  • Przedszkole nr 135 (ul. Józefa Stępnia 1, Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim) – 48,
  • Przedszkole nr 11 (ul. Saska 11, Dzielnica XIII Podgórze) – 41.

Rodzice, którzy na karcie zapisu podali adres e-mail, otrzymują także wiadomość na skrzynkę pocztową. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/szkołę, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w przedszkolu/szkole wskazanej przez nich jako pierwszej. Lista wolnych miejsc zostanie opublikowana na stronie internetowej http://krakow.formico.pl 10 maja o godz. 12:00 – czyli po zakończeniu potwierdzania woli przyjęcia przez rodziców dzieci zakwalifikowanych.

Informacje powyższe nie dotyczą nowo rekrutowanych dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych i specjalnych, dla których rekrutacja prowadzona jest na zasadach odrębnych.

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym urodzonych w Krakowie kształtuje się następująco (dane GUS):

  • 2015 r. – 8 013
  • 2016 r. – 8 816
  • 2017 r. – 9 170
  • 2018 r. – 9 410.

WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW

26 kwietnia – 7 maja – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

UWAGA: z uwagi na stan epidemii i w trosce o bezpieczeństwo, rodzic będzie mógł potwierdzić wolę przyjęcia dziecka elektronicznie, logując się na konto w serwisie rekrutacyjnym (krakow.formico.pl) lub przesyłając e-mail do przedszkola/szkoły na adres podany w ofercie rekrutacyjnej.

10 maja, godz. 12:00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz wykazu wolnych miejsc (w terminie 7 dni od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji); wykaz wolnych miejsc oraz formularz wniosku zostaną udostępnione na stronie: http://krakow.formico.pl

24 maja – 1 czerwca – przyjmowanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej.

PRZEDSZKOLA NIESAMORZĄDOWE PUBLICZNE

Warto pamiętać, że rodzice mogą skorzystać także z oferty niesamorządowych publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych dotowanych przez Gminę Miejską Kraków.

Regulacje sprzyjające zapewnieniu wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym miejsc w przedszkolach, w szczególności publicznych, zawiera uchwała Nr XXX/773/19 Rady Miasta Krakowa z dn. 5 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez publiczne przedszkola, szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, oraz inne formy wychowania przedszkolnego, prowadzone na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków, dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Uchwała ta zwiększa wskaźnik procentowy niezbędny do naliczenia dotacji dla publicznych przedszkoli niesamorządowych, w okresie do 31 sierpnia 2022 r. ze 100% do 120%. W kwietniu 2021 r. miesięczna stawka dotacji na dziecko w niesamorządowym przedszkolu publicznym wynosi 1321,10 zł. Powyższe zmiany mają zachęcić osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków do zakładania publicznych przedszkoli, w tym przechodzenia od prowadzenia publicznej lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego) lub przedszkola niepublicznego do prowadzenia przedszkola publicznego, a tym samym powinny skutkować wzrostem liczby miejsc w publicznych przedszkolach niesamorządowych.

Obecnie dotowanych jest 98 niesamorządowych przedszkoli publicznychdo których uczęszcza 8387 dzieci. W niesamorządowych przedszkolach publicznych obowiązują te same zasady odpłatności co w przedszkolach samorządowych, tj. opłata z każdą godzinę ponad bezpłatne 5 godzin nie przekracza 1 zł.

Najnowsze

Co w Krakowie