Do szpitala Żeromskiego wracają porody rodzinne. Ale będą w ostrym reżimie sanitarnym

Fot. Szpital Żeromskiego

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie wznawia możliwość towarzyszenia przy porodzie fizjologicznym osobie bliskiej. Tzw. porody rodzinne będą możliwe od poniedziałku, 14 września. Obowiązuje reżim sanitarny – ojciec dziecka lub inna osoba musi mieć na sobie odzież ochronną i na twarzy maseczkę.

„Od 14 września godz.7.00 startujemy z porodami rodzinnymi” – informuje szpital Żeromskiego. Ale zastrzega, że nadal obowiązują zasady reżimu sanitarnego związanego z epidemią koronawirusa.

Osoba wskazana przez rodzącą jako towarzysząca jej przy porodzie, przed wejściem do Oddziału Ginekologiczno- Położniczego podlega wstępnej ocenie stanu poprzez:

  • wywiad epidemiologiczny,
  • pomiar temperatury ciała,
  • wypełnienie i podpisanie ankiety dotyczącej jej stanu zdrowia; ankietę dołącza się do dokumentacji medycznej rodzącej.
    Warunkiem udziału w porodzie rodzinnym jest brak objawów infekcji i negatywny wywiad epidemiologiczny.

W Oddziale Ginekologiczno – Położniczym osoba towarzysząca rodzącej, zobowiązana jest dezynfekować ręce, założyć jednorazową odzież ochronną oraz nową maseczkę (środki ochrony osobistej zapewnia szpital). Obowiązuje zakaz poruszania się po oddziale, nie wolno opuszczać sali porodowej (chyba że na polecenie personelu medycznego).

Odnowiona porodówka w szpitalu Żeromskiego

Odnowiona porodówka w szpitalu Żeromskiego

– W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad szpital zastrzega sobie prawo cofnięcia zgody na poród rodzinny z osobą towarzyszącą – zastrzega dyrekcja. I przypomina, że osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala. A zatajenie takich okoliczności stanowi podstawę odpowiedzialności karnej ściganej z urzędu.

(red)

Zobacz także