Dodatkowa rekrutacja na Politechnikę Krakowską

Dobra informacja dla wszystkich, którzy jeszcze w tym roku chcą studiować na dobrej uczelni. 3 września na Politechnice Krakowskiej startuje dodatkowa rekrutacja. Informatyka, budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, elektrotechnika, biotechnologia, transport, mechanika i budowa maszyn – na tych i innych prestiżowych kierunkach studiów są jeszcze wolne miejsca. Można studiować za darmo, ale z rejestracją trzeba się pośpieszyć – trwa tylko do 12 września.

 

Studia na Politechnice Krakowskiej są przepustką do udanej kariery zawodowej. Z najnowszych badań losów absolwentów PK (rocznika 2017) wynika, że w pół roku po ukończeniu studiów pracuje aż 93 proc. magistrów inżynierów. Zdecydowana większość znajduje zatrudnienie zgodne z wykształceniem jeszcze przed obroną pracy magisterskiej! To dlatego, że studia na PK pozwalają rozwijać inżynierskie kompetencje, ale i zainteresowania – naukowe, sportowe czy kulturalne. Pracodawcy chętnie zatrudniają inżynierów z dyplomem Politechniki Krakowskiej, bo ci już podczas kształcenia zdobywają nie tylko techniczną wiedzę i umiejętności, ale i zawodowe doświadczenia. Dzięki współpracy uczelni ze znanymi firmami, jak np.: Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN studenci szybko zdobywają  inżynierską praktykę. Przedsiębiorcy współtworzą programy kształcenia na wszystkich kierunkach studiów, oferują płatne staże i praktyki oraz fundują stypendia.

 

Studenci PK poznają najnowsze technologie w ponad 100 nowoczesnych laboratoriach uczelni, w tym tak unikatowych jak Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych czy Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Za swoje wynalazki młodzi badacze z Politechniki Krakowskiej są nagradzani na wystawach innowacji w kraju i zagranicą. Inteligentny inhalator dla astmatyków, odkrycia z dziedziny inżynierii tkankowej, bolid wyścigowy czy system ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi – to tylko kilka przykładów niezwykłych osiągnięć z ostatniego roku. Uznanie zdobyły także śmiałe studenckie projekty architektoniczne – koncepcja składanego wieżowca czy wizja rozwoju miasta Brasilia. Sportowcy w politechnicznych barwach zdobywają medale na prestiżowych zawodach, a pasjonaci sztuki rozwijają swoje talenty w chórze, orkiestrze, teatrze, galeriach malarstwa. Politechnika Krakowska to uczelnia przyjazna studentom – słynie z bogatej oferty pomocy materialnej i wygodnych akademików, a także kultowych imprez studenckich. Dlatego warto tu studiować.

 

 

Szansą dla wszystkich spóźnionych, a także tych, którzy w sierpniu poprawiali maturę, jest dodatkowa rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Wolne miejsca na darmowych studiach inżynierskich czekają jeszcze na takich kierunkach jak:

Wydział Architektury:

architektura krajobrazu

Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki:

fizyka techniczna

informatyka

nanotechnologie i nanomateriały

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej:

elektrotechnika

energetyka

informatyka

Wydział Inżynierii Lądowej:

budownictwo

budownictwo w języku angielskim

transport

Wydział Inżynierii Środowiska:

budownictwo

inżynieria środowiska

odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej:

biotechnologia

inżynieria chemiczna i procesowa

technologia chemiczna

Wydział Mechaniczny:

automatyka i robotyka

inżynieria biomedyczna

inżynieria bezpieczeństwa

inżynieria materiałowa

informatyka stosowana

mechanika i budowa maszyn

mechanika i budowa maszyn w języku angielskim

transport

kierunek międzywydziałowy:

gospodarka przestrzenna

 

Dodatkowa rekrutacja rusza 3 września, potrwa do 12 (na studiach stacjonarnych) lub 17 września (na studiach niestacjonarnych). Rejestracji trzeba dokonać elektronicznie przez formularz dostępny na stronie uczelni www.pk.edu.pl w dziale „Rekrutacja”. Tam też można znaleźć wykaz wszystkich kierunków, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami. Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia na kierunku architektura krajobrazu już mogą się rejestrować, mają czas do 16 września br.

 

Przy rekrutacji na architekturę krajobrazu oceniane będzie portfolio kandydatów, a w przypadku kierunków prowadzonych w języku angielskim dodatkowo należy udokumentować znajomość tego języka. Podczas rekrutacji na pozostałe kierunki studiów brane są pod uwagę wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego. Na kierunek gospodarka przestrzenna, prowadzony wspólnie przez trzy wydziały PK (Wydział Architektury, Wydział Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Środowiska), rekrutacja jest wspólna.

 

Wyniki dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia zostaną ogłoszone 21 września br., a w przypadku kierunku architektura krajobrazu 25 września br.

 

Szansę na podjęcie studiów na Politechnice Krakowskiej mają także kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia I stopnia i którym – dzięki odwołaniu od wyniku matury wniesionemu do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego – podwyższono wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu rekrutacyjnego. Do 28 września 2018 r. mogą oni złożyć wniosek o przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

(ip)

Zdjęcia: PK / materiały prasowe

Najnowsze

Co w Krakowie