Domagają się wstrzymania wypłat 500+ na czas walki z koronawirusem. Petycję podpisało już 2,5 tys. osób

fot. Pixabay

″Wykażmy się rozsądkiem i odpowiedzialnością″ – pisze autor petycji dotyczącej zawieszenia wypłat świadczenia 500+ na czas kryzysu związanego z koronawirusem. Petycję podpisało już ponad 2500 osób.

″W dobie pandemii koronawirusa zbierającego śmiertelne żniwo, potrzebne są znaczne środki pieniężne na prewencję i wspomaganie firm, które ponoszą ogromne straty w związku z zawieszeniem działalności. Dla gospodarki może to być zbyt duże obciążenie″ – pisze autor petycji.

″Dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie petycji o wstrzymanie świadczeń socjalnych w postaci 500+ i tzw. kosiniakowego. Jak powszechnie wiadomo program 500+ nie przyniósł oczekiwanego efektu w postaci wzrostu dzietności, więc można przyjąć, iż te pieniądze są marnotrawione. Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie wspomożenie ochrony zdrowia i naszych rodzimych przedsiębiorstw. Wykażmy się rozsądkiem i odpowiedzialnością, Rodacy!″ – czytamy dalej.

Petycja cieszy się umiarkowanym powodzeniem. Pod pismem podpisało się około 2500 osób.

Przyszłość programu stoi pod znakiem zapytania. Jednym z głównych celów programu było zwiększenie dzietności, a tak się nie stało. W roku 2019 liczba urodzeń w Polsce znów spadła.

ml

Zobacz także