Dopisywałeś się do listy wyborców? Koniecznie sprawdź, czy zostałeś uprawniony do głosowania!

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że wszystkie osoby, które do 8 października złożyły prawidłowo uzupełniony wniosek o dopisanie do spisu wyborców zostaną wpisane na listę wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP w niedzielę, 13 października.

Zgodnie z art. 20 § 1 Kodeksu wyborczego, prezydent Krakowa ma pięć dni na wydanie decyzji o wpisie do stałego rejestru wyborców, więc wyborcy, którzy złożyli wniosek po 6 października mogą nie zostać wpisani do rejestru wyborców, a tym samym – nie będą ujęci na liście wyborców uprawnionych do głosowania w nadchodzących wyborach.

Więcej informacji o wyborach parlamentarnych znajdziesz tutaj.

krakow.pl/js

Najnowsze

Co w Krakowie