Dopłacą do wyprawki szkolnej

770 złotych mogą otrzymać rodzice na wyprawkę szkolną dla swoich pociech. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczął już realizację rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”. Do 7 września szkoły będą przyjmować wnioski o wyprawkę dla uczniów na rok szkolny 2016/2017. Wsparcie w postaci dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, specjalnego i zawodowego przysługuje uczniom niepełnosprawnym uczącym się w określonych klasach.

Pomoc przysługuje uczniom niepełnosprawnym: (słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej).

Rodzice mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 175 do 770 zł – kwoty dofinansowania zależą od rodzaju szkoły, niepełnosprawności oraz podręczników, z których uczeń będzie korzystał.

(ip)

Najnowsze

Co w Krakowie