Dramatycznie brakuje nauczycieli? Urząd miasta uspokaja

Krakowskie szkoły mają 851 nieobsadzone etaty dla nauczycieli. Według dyrektorów sytuacja jest dramatyczna, bo to niemal dwa razy więcej niż w zeszłe wakacje. Magistrat uspokaja – „Statystycznie to 2-3 wakaty na szkołę. Pod względem ilościowym do wypełnienia jest mniej więcej tyle samo wakatów, ile w latach poprzednich” informuje urząd miasta. Najwięcej wakatów dotyczy psychologów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, ale najtrudniej znaleźć matematyków, fizyków, informatyków i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W tym roku uczniowie rozpoczną naukę 4 września. Do tego czasu dyrektorzy muszą zadbać o odpowiednią liczbę pomieszczeń i nauczycieli. Obecnie trwa i kompletowanie kadry pedagogicznej przez dyrektorów. Najczęściej poszukiwani są nauczyciele wychowania przedszkolnego, przedmiotów zawodowych, psychologowie (bank ofert pracy dla nauczycieli prowadzi kuratorium oświaty). W tym roku szkolnym umowę o pracę rozwiązało 527 nauczycieli. 

Po wakacjach do pracy wróci ponad 12 tys. nauczycieli (łącznie w krakowskiej oświacie samorządowej i niesamorządowej). Pod względem ilościowym do wypełnienia jest mniej więcej tyle samo wakatów, ile w latach poprzednich – dyrektorzy samorządowych szkół i przedszkoli zgłosili zapotrzebowanie na 851 etatów nauczycieli. – „Jeśli wziąć pod uwagę, że w Krakowie jest aż 317 miejskich jednostek oświatowych, statystycznie daje po 2-3 wakaty na szkołę. Sporo pracy mieli dyrektorzy założonych w tym roku szkół – trzech liceów ogólnokształcących i szkoły podstawowej” – wylicza krakowski magistrat.

Pomimo zapewnień magistratu, są szkoły, które musiały ograniczyć zmniejszyć liczbę klas planowanych do utworzenia. W Zespole Szkół Łączności w tym roku szkolnym przez brak nauczycieli  musiano  zmniejszyć liczbę klas pierwszych o jedną. Portal Dealerzy Wiedzy, który zbiera dane o nauczycielskich wakatach we wszystkich regionach podaje, że obecnie w Krakowie brakuje 1075 nauczycieli. To o ponad 200 wakatów więcej niż podaje magistrat. Związek Nauczycielstwa Polskiego już zapowiedział, że będzie sprawdzał, czy w związku z brakami kadrowymi w szkołach realizowana jest podstawa programowa

By załatać braki kadrowe, resort edukacji wprowadził przepisy pozwalające pracować nauczycielom na dwa etaty. Ich czas spędzony przy tablicy to obecnie 18 godzin w tygodniu, za zgodą nauczyciela dyrektor mógł zwiększyć go maksymalnie do 27 godzin. Od września limit 27 godzin zostanie zniesiony. W Krakowie sytuację ratują też nauczyciele emeryci. W szkołach jest ich obecnie 949. To ponad 7 proc. całej nauczycielskiej kadry. 

Do krakowskich szkół podstawowych będzie w tym roku uczęszczało około 49 tys. uczniów. Dla 6,7 tys. z nich – siedmio- lub sześciolatków w pierwszych klasach – to ważny etap przejścia z przedszkola do szkolnego rytmu odmierzanego w lekcjach. W szkołach ponadpodstawowych, czyli liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia, będzie się uczyło około 36 tys. uczniów, w tym 11,5 tys. w klasach pierwszych.

Patrycja Bliska 

 

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie