Drewniana kładka na Młynówce Królewskiej otwarta po doraźnym remoncie (ZDJĘCIA)

Pod koniec marca Zarząd Zieleni Miejskiej  poinformował o tymczasowym zamknięciu drewnianej kładki na Młynówce Królewskiej. Dzisiaj kładka została otwarta po remoncie. Docelowo ma zostać gruntownie przebudowa. 

Kładka na Młynówce Królewskiej była w bardzo złym stanie. Zeszłoroczny przegląd obiektu wynikający z prawa budowlanego potwierdził niestety jego zły stan techniczny. Kładka na Młynówce Królewskiej uległa zaawansowanej korozji biologicznej drewna we wszystkich elementach. Z uwagi na ten fakt Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy tego obiektu.

– Założeniem było zaprojektowanie obiektu o trwałej konstrukcji, niewymagającego nieustannych napraw. Przyjęte w projekcie rozwiązania zostały poparte kompleksową analizą warunków gruntowych, hydrologicznych, hydraulicznych i przyrodniczych. Mając na względzie miejsce i jego charakter zastosowano rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne zapewniające zachowanie charakteru obiektu w nawiązaniu do stanu aktualnego – tłumaczy ZZM.

Okazało się jednak, że kładka  nie nadawała się do użytku. Stąd decyzja w marcu o jej zamknięciu. Wymienione zostały elementy konstrukcyjne kładki, pozostałe elementy mostu, które są w dobrym stanie zostały ponownie wykorzystane.

fot. ZZM w Krakowie 

W styczniu tego roku Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy tego obiektu. Zaprojektowano m.in. szerokie wsporniki podchodnikowe, które mają ukrywać widok na elementy betonowe. W balustradach zaplanowano drewniane elementy, z odtworzeniem ich dotychczasowej geometrii. Z kolei nawierzchnia na nowej kładce ma zostać ułożona z kruszywa – podobnie jak na dojściach do obecnej kładki. – Założeniem było zaprojektowanie obiektu o trwałej konstrukcji, niewymagającego nieustannych napraw.

Patrycja Bliska 

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie