Druga miejska telewizja do likwidacji? Spółka Kraków5020 składa skargę do sądu

Spółka Kraków5020, powołana na początku 2022 roku do zarządzania Centrum Kongresowym ICE Kraków, Pawilonem Wyspiańskiego, punktami informacji turystycznej oraz drugą miejską telewizję Hallo Kraków, zaskarżyła uchwałę dotyczącą jej rozwiązania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W ramach skargi Spółka wniosła o wydanie przez sąd postanowienia wstrzymującego wykonanie uchwały oraz o stwierdzenie jej nieważności.

Powstanie Spółki Kraków5020 budziło kontrowersje od samego początku. Transfery środków z budżetu miasta na działalność spółki, wysokie koszty jej funkcjonowania oraz utworzenie drugiej miejskiej telewizji wywołały wiele pytań i krytyki. W marcu prokuratura wszczęła śledztwo mające na celu zbadanie potencjalnej szkody majątkowej, jaką Spółka mogła wyrządzić Gminie Miejskiej Kraków swoimi działaniami.

Prokuratura, w trakcie prowadzonego śledztwa, bada zarzuty dotyczące nadużyć związanych z działalnością Spółki Kraków5020 oraz potencjalnej szkody majątkowej, jaką ta działalność mogła wyrządzić Gminie Miejskiej Kraków. Istnieje podejrzenie, że przekazanie części majątku i kompetencji Krakowskiego Biura Festiwalowego na rzecz Spółki Kraków5020 odbyło się w sposób niezgodny z przepisami. Śledztwo obejmuje także zarządzanie innymi instytucjami miejskimi, takimi jak Studio Nagrań i Montażownia, które są odpowiedzialne za tworzenie telewizji Play Kraków.

W kwietniu radni większością głosów przyjęli uchwałę o likwidacji Spółki, powierzając Prezydentowi Miasta zadanie jej wykonania. Jednakże Prezydent skierował tę decyzję do wojewody Łukasza Kmity w celu jej rozstrzygnięcia. Wojewoda nie unieważnił uchwały, co skłoniło władze spółki  do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W kwietniu podczas sesji rady miasta prezydent Jacek Majchrowski zapowiedział, że  „nie wykona rekomendacji radnych i  nie zlikwiduje spółki Kraków 5020”. Prezydent zasugerował, że za inicjatywą likwidacji spółki stoi jeden z radnych – To przewodniczący trzy osobowego klubu – powiedział Jacek Majchrowski. 

Prezydent Majchrowski: „Nie wykonam rekomendacji. Nie zlikwiduje spółki Kraków 5020”

Druga miejska telewizja powstała w Krakowie tuż po wybuchu wojny w Ukrainie. Oficjalnie po to, by służyć informacją Ukraińcom przybywającym do miasta oraz mieszkańcom o bieżącej sytuacji za wschodnią granicą i w Krakowie

(JS)

 

Najnowsze

Co w Krakowie