Zagrażają pielgrzymom ŚDM i budowie…

Miasto sprzedało kolejne tereny zielone. Lada moment powinno ruszyć wyburzanie starych budynków i wycinka kilkudziesięciu drzew na działce między ulicami ks. Józef Tischnera – Aleksandra Fredry – Zakopiańska. Pod topór idzie ponad 50 drzew – miasto bez wahania wydało inwestorowi zgodę na usunięcie drzew.

Teren należący do gminy został sprzedany na początku roku. W sumie pod młotek poszły dwie działki o wartości 9,6 mln oraz 7,6 mln. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego „Łagiewniki” obie działki znajdują się na terenie przeznaczonym pod działalność usługową z zabudową o maksymalnej wysokości do 35 metrów.

Znikną drzewa - powstaną biurowce
Znikną drzewa – powstaną biurowce

Ten sam plan zaznacza, że tereny zielone zlokalizowane na działkach sprzedanych spółce Buma SA oraz Zakładowi Wykonawstwa Sieci Elektrycznych SA, mają dużą wartość dendrologiczną. Okazało się jednak, że komisja opiniująca w sprawie sprzedaży działek uznała iż większość drzew znajdujących się na tym terenie stanowi zagrożenie dla okolicznych budowli, mieszkańców i … uczestników Światowych Dni Młodzieży. Zdecydowano więc o wydaniu zgody na wycinkę drzew. 

– To jedyny taki teren w najbliższej okolicy, bo wszędzie dookoła beton. Było kilkanaście drzew, to trzeba je wyciąć, ale o mieszkańcach już nikt nie pomyśli – denerwuje się Anna Karb, studentka wynajmująca mieszkanie w jednym z pobliskich bloków. – Czas chyba skończyć szybko studia i uciekać stąd – kończy studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pocieszeniem dla okolicznych mieszkańców może być zapis znajdujący się w decyzji Wydziału Kształtowania Środowiska UMK w sprawie wycinki drzew, mówiący o konieczności zrealizowania przez inwestorów na tym terenie nasadzeń zastępczych, które powinny zostać wykonane do końca 2017 roku.

Wciąż nie wiadomo co konkretnie powstanie na działkach sprzedanych przez miasto, gdyż inwestor nie udziela informacji na ten temat. Nieoficjalnie mówi się jednak, że ma to być nowoczesny kompleks biurowy, który wyrośnie pod oknami dotychczasowych mieszkańców.

(pt)

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie