Duże zmiany w komunikacji miejskiej. Tak po wakacjach będą kursować autobusy i tramwaje

Pasażerów MPK czekają duże zmiany w komunikacji w miejskiej. Już w najbliższą sobotę, 27 sierpnia 2022, zostaną wprowadzone nowe rozkłady jazdy miejskich autobusów, a w poniedziałek, a 29 sierpnia – linii tramwajowych. Powakacyjne zmiany to m.in. modyfikacja tras wybranych linii, przywrócenie kursowania tramwajów na rondzie Matecznego i do przystanku „Bratysławska”, a także uruchomienie nowej trasy wzdłuż Trasy Łagiewnickiej. Oto wszystkie potrzebne informacje.

Zmiany w kursowaniu autobusów
W sobotę, 27 sierpnia, zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji autobusowej:
*zostaną przywrócone dla większości linii częstotliwości kursowania obowiązujące w roku szkolnym;
*zostaną wprowadzone stałe zmiany w funkcjonowaniu wybranych lini;
*zostaną wprowadzone czasowe zmiany tras w rejonie ul. Doktora Twardego, związane z przywróceniem komunikacji tramwajowej do przystanku Bratysławska;
*zostaną wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu linii sezonowych.

Zmiany w kursowaniu tramwajów
W poniedziałek, 29 sierpnia, zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji tramwajowej:
*zostaną wprowadzone powakacyjne rozkłady jazdy zakładające przywrócenie kursowania tramwajów w dni powszednie z częstotliwością co 7,5 minuty lub co 15 minut;
*zostanie uruchomiona nowa trasa tramwajowa wzdłuż Trasy Łagiewnickiej, od ul. Zakopiańskiej (węzeł Łagiewniki SKA) do pętli Kurdwanów P+R;
*w związku z kolejnym etapem budowy linii tramwajowej KST III do Górki Narodowej ponownie zostanie uruchomiony ruch tramwajowy na odcinku Dworzec Towarowy – Bratysławska;
*nadal będzie wyłączony ruch tramwajowy na odcinku Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego – Wiadukty;
*zostanie przywrócony ruch tramwajowy na Rondzie Matecznego.

Zmiany związane z zakończeniem wakacji szkolnych:

 • linie 155, 413, 433 i 482 – zostaną przywrócone i będą funkcjonować analogicznie jak przed wakacjami (dla linii 413 nadal będzie obowiązywać zmiana trasy w rejonie ul. Centralnej);
 • linie 132 i 429 – nadal będą zawieszone;
 • linie 105/405, 124/424, 139, 151/451, 156, 194 – będą kursować w dni powszednie z częstotliwością zmniejszoną względem obowiązującej zwykle w roku szkolnym;
 • pozostałe linie będą kursować w dni powszednie z częstotliwością jak w roku szkolnym.

Stałe zmiany w komunikacji autobusowej:

 • linia 123 – będzie kursować po dotychczasowej trasie z częstotliwością co 20 minut w dni powszednie;
 • linia 125 – będzie kursować po nowej stałej trasie: Mały Płaszów P+R – Lipska – Surzyckiego – Rybitwy – Botewa – Półłanki – Nad Drwiną – Domagały – Agatowa – Półłanki – Bieżanowska – Barbary (powrót: Mała Góra) – Ćwiklińskiej – Teligi – Kostaneckiego – Jakubowskiego – Miejskie Centrum Opieki;
  • linia NIE będzie wjeżdżać na pętlę Złocień (będzie obsługiwać przystanki przelotowe Złocień 02 i 03 – jak linia 163);
  • wybrane kursy będą realizowane po trasie wariantowej do pętli Wydział Farmaceutyczny UJ (jak obecnie linia 183) oraz przez przystanek Nad Drwiną;
  • przystanek Domagały 02 będzie obsługiwany tylko przez kursy jadące po trasie wariantowej w kierunku Miejskiego Centrum Opieki lub Wydziału Farmaceutycznego UJ;
  • w rejonie ul. Jakubowskiego będzie obowiązywać czasowa zmiana trasy (analogicznie jak obecnie dla linii 183);
  • linia będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut;
 • linia 128 – będzie kursować po nowej stałej trasie (w  obu kierunkach): Prądnik Czerwony – … – Saska – Przewóz – Rzebika – Lipska – … – Zajezdnia Płaszów;
  • częstotliwość kursowania w dni powszednie w godzinach szczytu zostanie zwiększona do 15 minut;
 • linia 142 – będzie kursować po nowej stałej trasie: Kombinat – Ujastek – Mrozowa – Blokowa – Darwina – Poległych w Krzesławicach – Architektów – Os. Na Stoku;
  • wybrane kursy około godziny 6:0014:00 i 22:00 będą realizowane po trasie wariantowej (z  obsługą przystanku Walcownia):
   • w kierunku Os. Na Stoku: Kombinat – Ujastek – Mrozowa – Blokowa – Łowińskiego – Mrozowa – Blokowa – Darwina – … – Os. Na Stoku (przystanek Blokowa 04 będzie obsługiwany tylko jeden raz, przed obsługą rejonu Walcowni);
   • w kierunku Kombinatu: Os. Na Stoku – … – przystanek Lubocza PKP 01 – Łowińskiego – Mrozowa – przystanek Blokowa 03 – … – Kombinat;
 • linia 148 – zostanie zlikwidowana;
 • linia 163 – będzie kursować po nowej stałej trasie (w  obu kierunkach): Nowy Bieżanów Południe – Aleksandry – Ćwiklińskiej – … – Obrońców Krzyża – Łopackiego – Szpital Rydygiera;
  • przystanek Rondo Hipokratesa w kierunku Szpitala Rydygiera będzie funkcjonować tylko na ul. Łopackiego (słupek 06);
  • linia będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut;
 • linia 183 – zostanie zlikwidowana;
 • linia 193 – będzie kursować po nowej stałej trasie: Aleja Przyjaźni – Al. Przyjaźni – Al. Róż – … – Powstańców – Strzelców – Prądnik Czerwony;
  • przystanek końcowo-początkowy Aleja Przyjaźni będzie zlokalizowany na pętli (słupek 01);
  • przystanek końcowo-początkowy Prądnik Czerwony będzie zlokalizowany na pętli (słupek 04), dodatkowo w kierunku Prądnika Czerwonego będzie funkcjonować przystanek przelotowy Prądnik Czerwony 01 (na ul. Strzelców);
  • linia będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut;
 • linia 425 – zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa, kursująca po następującej trasie: Mały Płaszów P+R – Lipska – Surzyckiego – Rybitwy – Botewa – Półłanki – Agatowa – Złocień;
  • przystanek początkowy Złocień będzie zlokalizowany na pętli (słupek 01), dodatkowo w kierunku Małego Płaszowa będzie obsługiwany przystanek Złocień 03 (na ul. Agatowej);
  • linia będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 20 minut.

Zasady zachowania ważności biletów

Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone zachowują ważność na stałych trasach tych linii.

Bilety okresowe wykupione na linie kursujące po trasach czasowo zmienionych zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych.

Bilety okresowe wykupione na linie, których stała trasa ulega zmianie, o okresie obowiązywania rozpoczynającym się najpóźniej 26.08.2022 r., zachowują ważność na dotychczasowych trasach tych linii do końca ich ważności, a ponadto:

Bilety okresowe wykupione na linię 125 zachowują ważność:

 • na trasie linii 9 na odcinku Rondo Hipokratesa – Lipska;
 • na trasie linii 20 na odcinku Rondo Mogilskie – Mały Płaszów P+R;
 • na trasie linii 123 na odcinku Wiślicka – Mały Płaszów P+R;
 • na trasie linii 128 na odcinku Rondo Barei – Surzyckiego;
 • na trasie linii 163 na odcinku Szpital Rydygiera – Złocień;
 • na trasie linii 178 i 578 na odcinku Wiślicka – Kuklińskiego;
 • na trasie linii 501 na odcinku Rondo Hipokratesa – Rondo Mogilskie;
 • na trasie linii 502 na odcinku DH Wanda – Rondo Mogilskie.

Bilety okresowe wykupione na linię 142 zachowują ważność:

 • na trasie linii 1 na odcinku Rondo Czyżyńskie – Wzgórza Krzesławickie (trasa czasowo zmieniona przez Plac Centralny i Kombinat);
 • na trasie linii 4 na odcinku Czyżyny – Wzgórza Krzesławickie;
 • na trasie linii 122 i 422 na odcinku Aleja Przyjaźni – Wzgórza Krzesławickie;
 • na trasie linii 138 na odcinku Wiadukty / Elektromontaż – Kombinat.

Bilety okresowe wykupione na linię 148 zachowują ważność:

 • na trasie linii 142 na odcinku Kombinat – Blokowa (trasa podstawowa) / Walcownia (trasa wariantowa), z powrotem na odcinku Lubocza PKP – Kombinat (wszystkie kursy).

Bilety okresowe wykupione na linię 151/451 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 121.

Bilety okresowe wykupione na linię 163 zachowują ważność:

 • na trasie linii 125 na odcinku Miejskie Centrum Opieki – Półłanki.

Bilety okresowe wykupione na linię 193 zachowują ważność:

 • na trasie linii 123 na odcinku Rondo Hipokratesa – Lesisko.

Tramwaje – linie dzienne:

 • linie 5 i 44 – nadal będą zawieszone;
 • linie 2 i 49 – zostaną zawieszone od 29.08.2022 r.;
 • linie 12, 71, 73 i 78 – zostaną zlikwidowane;
 • linie 4, 9, 13, 14, 21, 24, 52 – będą kursować bez zmian, ze zwykłą częstotliwością (jak w roku szkolnym);
 • linia 1 – będzie kursować ze zwykłą częstotliwością (jak w roku szkolnym) po kolejnej trasie czasowo zmienionej: Salwator – … – Rondo Kocmyrzowskie im. ks. Gorzelanego – Andersa – Al. Solidarności – Ujastek – Łowińskiego – Kocmyrzowska – Wzgórza Krzesławickie;
 • linia 3 – zostanie przywrócona i będzie kursować po trasie czasowo zmienionej (skróconej): Nowy Bieżanów P+R – … – Doktora Twardego – Bratysławska;
  • do przystanku Bratysławska będą realizowane wszystkie kursy we wszystkie dni tygodnia (nie będzie kursów skróconych do Dworca Towarowego w dni powszednie w okresie międzyszczytowym);
  • linia będzie kursować w dni powszednie ze zwykłą częstotliwością (jak w roku szkolnym), w dni wolne częstotliwość kursowania w wybranych godzinach będzie zwiększona do 10 minut;
 • linia 6 – zostanie przywrócona i będzie kursować po nowej stałej trasie: Mały Płaszów P+R – Lipska – Dworzec Płaszów Estakada – Wielicka – Limanowskiego – Krakowska – Stradomska – Św. Gertrudy – Franciszkańska – Straszewskiego – Piłsudskiego – Al. 3 Maja – Cichy Kącik;
  • nową trasą stałą jest cała powyższa trasa (zarówno odcinek do Małego Płaszowa jak i do Cichego Kącika);
  • linia będzie kursować ze zwykłą częstotliwością (jak w roku szkolnym) we wszystkie dni tygodnia:
   • w dni powszednie w godzinach ok. 5:00 – 22:30;
   • w soboty w godzinach ok. 6:00 – 18:00;
   • w dni świąteczne w godzinach ok. 9:00 – 18:00;
 • linia 8 – zostanie przywrócona na stałą trasę (przez Rondo Matecznego) i będzie kursować ze zwykłą częstotliwością (jak w roku szkolnym);
 • linia 10 – zostanie przywrócona i będzie kursować ze zwykłą częstotliwością (jak w roku szkolnym) po nowej stałej trasie: Pleszów – … – Krakowska – Kalwaryjska – Wadowicka – Zakopiańska – Trasa Łagiewnicka – Kurdwanów P+R;
 • linia 11 – będzie kursować po nowej stałej trasie: Mały Płaszów P+R – Lipska – Dworzec Płaszów Estakada – Wielicka – Nowosądecka – Witosa – Trasa Łagiewnicka – Zakopiańska – Brożka – Grota-Roweckiego – Czerwone Maki P+R;
  • linia będzie kursować ze zwykłą częstotliwością (jak w roku szkolnym) we wszystkie dni tygodnia:
   • w dni powszednie w godzinach ok. 5:00 – 22:30;
   • w soboty w godzinach ok. 6:00 – 21:00;
   • w dni świąteczne w godzinach ok. 9:00 – 21:00;
 • linia 16 – zostanie przywrócona i będzie kursować po stałej trasie: Mistrzejowice – Bardosa;
  • linia będzie kursować ze zwykłą częstotliwością (jak w roku szkolnym) tylko w dni powszednie w godz. ok. 6:00 – 18:00;
 • linia 17 – zostanie przywrócona i będzie kursować po trasie czasowo zmienionej: Czerwone Maki P+R – … – Al. Powstania Warszawskiego – Lubicz – Rakowicka – Cmentarz Rakowicki;
  • linia będzie kursować ze zwykłą częstotliwością (jak w roku szkolnym) we wszystkie dni tygodnia, przez cały dzień;
 • linia 18 – zostanie przywrócona i będzie kursować ze zwykłą częstotliwością (jak w roku szkolnym) po trasie czasowo zmienionej (skróconej): Czerwone Maki P+R – … – Kamienna – Dworzec Towarowy;
 • linia 19 – zostanie przywrócona na stałą trasę (przez Rondo Matecznego) i będzie kursować (na stałe) tylko w dni powszednie w godzinach szczytu z częstotliwością co 15 minut;
 • linia 20 – będzie kursować ze zwykłą częstotliwością (jak w roku szkolnym) po trasie czasowo zmienionej: Mały Płaszów P+R – … – Podwale – Straszewskiego – Zwierzyniecka – Kościuszki – Salwator;
 • linia 22 – zostanie przywrócona na stałą trasę (do Kopca Wandy) i będzie kursować ze zwykłą częstotliwością (jak w roku szkolnym);
 • linia 50 – zostanie wprowadzone wydłużenie stałej trasy: Krowodrza Górka – … – Witosa – Trasa Łagiewnicka – Zakopiańska – Borek Fałęcki;
  • na czas budowy linii KST III linie dalej będzie kursować po trasie czasowo skróconej do pętli Dworzec Towarowy;
  • w dni powszednie linia będzie kursować z częstotliwością co 7,5 minuty przez cały dzień;
  • w okresie kursowania z częstotliwością co 7,5 minuty w dni powszednie oraz w okresie kursowania z częstotliwością co 10 minut w dni wolne co drugi kurs będzie realizowany na trasie wariantowej (skróconej): Dworzec Towarowy – Kurdwanów P+R;
 • linia 70 – zostanie ponownie uruchomiona na nowej trasie: Cichy Kącik – Al. 3 Maja – Piłsudskiego – Podwale – Dunajewskiego – Basztowa – Pawia – Doktora Twardego – Bratysławska;
  • linia będzie kursować w dni powszednie z częstotliwością co 7,5 minuty, natomiast w dni wolne z częstotliwością co 20 minut;
 • linia 74 – będzie kursować po nowej trasie: Kopiec Wandy – Ujastek Mogilski – Al. Solidarności – Al. Jana Pawła II – Mogilska – Lubicz – Westerplatte – Starowiślna – Na Zjeździe – Wielicka – Teligi – Ćwiklińskiej – Nowy Bieżanów P+R;
  • linia nadal będzie kursować tylko w dni powszednie w godzinach szczytu, z częstotliwością co 15 minut.

Zastępcze linie autobusowe:

 • linia 701 – zastępcza linia autobusowa nadal będzie kursować po dotychczasowej trasie: Czyżyny Dworzec – Medweckiego – Rondo Czyżyńskie (powrót: Al. Jana Pawła II – Dąbrowskiej – Medweckiego) – Bieńczycka – Kocmyrzowska – Wzgórza Krzesławickie (powrót: Architektów – Poległych w Krzesławicach);
  • przystankiem końcowo-początkowym nadal będzie przystanek Wzgórza Krzesławickie 02 (na ul. Kocmyrzowskiej, na wysokości pętli tramwajowej);
  • linia będzie kursować w okresie roku szkolnego z częstotliwością co 12 minut w dni powszednie i co 20 minut w dni wolne;
  • linia nadal będzie obsługiwana przez Operatora Mobilis Sp. z o.o.
 • linia 703 – zastępcza linia autobusowa nadal będzie kursować po dotychczasowej trasie: Krowodrza Górka – Krowoderskich Zuchów – Wybickiego – Doktora Twardego – Prądnicka – Al. Słowackiego – Warszawska – Kurniki – Dworzec Główny Zachód (powrót: Pawia);
  • linia będzie obsługiwać istniejące przystanki z następującymi uwagami:
   • przystanek Bratysławska w kierunku Krowodrzy Górki ponownie będzie zlokalizowany na ul. Doktora Twardego, na tymczasowym peronie (słupek 75);
   • przystanek Nowy Kleparz w kierunku Dworca Głównego Zachód nadal będzie zlokalizowany na Al. Słowackiego (słupek 03), natomiast w kierunku Krowodrzy Górki na łączniku między Al. Słowackiego i ul. Prądnicką (słupek 07) oraz na ul. Prądnickiej, za wyjazdem z pętli autobusowej (słupek 09);
   • przystanek końcowo-początkowy Dworzec Główny Zachód nadal będzie zlokalizowany na ul. Kurniki, między Placem Matejki a ul. Zacisze (słupek 09);
  • w związku z przywróceniem ruchu tramwajowego na odcinku Dworzec Towarowy – Bratysławska linia będzie kursować z częstotliwością:
   • w dzień powszedni co 7,5 minuty w godzinach szczytu i co 10 minut poza szczytem;
   • w dni wolne co 10 minut.

Tramwaje – inie nocne:

 • linia 69 – nadal będzie zawieszona (w  zamian we wszystkie noce kursuje linia 669).

Zmiany przystankowe – rejon Trasy Łagiewnickiej:

Zostaną uruchomione następujące nowe przystanki tramwajowe:

 • Łagiewniki SKA 01 – na ul. Zakopiańskiej, po zjeździe ze skrzyżowania z Trasą Łagiewnicką w kierunku Borku Fałęckiego;
 • Łagiewniki SKA 03 – na Trasie Łagiewnickiej, po zjeździe ze skrzyżowania z ul. Zakopiańską, w kierunku pętli Kurdwanów P+R;
 • Łagiewniki SKA 05 – na ul. Zakopiańskiej, przed skrzyżowaniem z Trasą Łagiewnicką, od strony centrum Krakowa (naprzeciw funkcjonującego już przystanku Łagiewniki SKA 02);
 • Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 01 – w tunelu Trasy Łagiewnickiej, w kierunku pętli Kurdwanów P+R;
 • Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 02 – w tunelu Trasy Łagiewnickiej, w kierunku ul. Zakopiańskiej;
 • Turowicza 01 – na Trasie Łagiewnickiej, przed skrzyżowaniem z ul. Turowicza, w kierunku pętli Kurdwanów P+R;
 • Turowicza 02 – na Trasie Łagiewnickiej, za skrzyżowaniem z ul. Turowicza, w kierunku ul. Zakopiańskiej;
 • Kurdwanów P+R 03 – na ul. Witosa, przed wjazdem na pętlę, od strony ul. Zakopiańskiej;
 • Kurdwanów P+R 08 – na ul. Witosa, przed skrzyżowaniem z ul. Halszki, od strony ul. Wielickiej (przystanek funkcjonował dotychczas wyłącznie jako końcowy);
 • Kurdwanów P+R 10 – na ul. Witosa, za wyjazdem z pętli, w kierunku ul. Zakopiańskiej (naprzeciw przystanku Kurdwanów P+R 03).

Zasady obsługi przystanków w poszczególnych węzłach będą następujące:

 • Łagiewniki SKA:
  • tramwaje jadące od strony centrum Krakowa (Łagiewnik) do Borku Fałęckiego będą obsługiwać tylko przystanek 05 (przed skrzyżowaniem);
  • tramwaje jadące od strony centrum Krakowa (Łagiewnik) i skręcające na Trasę Łagiewnicką będą obsługiwać tylko przystanek 03 (po skręcie w lewo);
  • dla pozostałych relacji istnieje tylko jeden słupek (zawsze po zjeździe ze skrzyżowania);
 • Kurdwanów P+R:
  • dla tramwajów kończących trasę od strony ul. Wielickiej jak dotychczas przystankiem dla wysiadających będzie słupek 08, a dla wsiadających – 01;
  • dla tramwajów kończących trasę od strony ul. Zakopiańskiej przystankiem dla wysiadających będzie słupek 03, a dla wsiadających – 10;
  • tramwaje jadące „przelotowo” ul. Witosa będą w obu kierunkach obsługiwać po dwa przystanki (w  kierunku ul. Wielickiej 03 i 01, w kierunku ul. Zakopiańskiej 08 i 10).

Przystanek Łagiewniki ZUS 01 będzie ponownie posiadał funkcję „na żądanie”.

Zmiany przystankowe – rejon ul. Doktora Twardego:

Zostanie wznowione funkcjonowanie następujących przystanków tramwajowych:

 • Szpital Narutowicza 01 i 02;
 • Bratysławska 71 i 72 (tymczasowy przystanek końcowy i początkowy w lokalizacji, jak do dnia 26.06.2022 r.).

Zostanie zawieszone funkcjonowanie przystanku Dworzec Towarowy 72 (na peronie przy hali sportowej Politechniki Krakowskiej).Zasady zachowania ważności biletów

Bilety okresowe wykupione na linie zawieszone zachowują ważność na stałych trasach tych linii.

Bilety okresowe wykupione na linie kursujące po trasach czasowo zmienionych zachowują ważność na trasach stałych i zmienionych.

Bilety okresowe wykupione na linie, których stała trasa ulega zmianie, o okresie obowiązywania rozpoczynającym się najpóźniej 28.08.2022 r., zachowują ważność na dotychczasowych trasach tych linii do końca ich ważności.

Ponadto:

Bilety okresowe wykupione na linię 1 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 701.

Bilety okresowe wykupiona na linię 2 zachowują ważność:

 • na trasie linii 124/424 na odcinku Jubilat – Cmentarz Rakowicki.

Bilety okresowe wykupiona na linię 3 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 703.

Bilety okresowe wykupione na linię 5 zachowują ważność:

 • na trasie linii 1 na odcinku Wzgórza Krzesławickie – Rondo Czyżyńskie;
 • na trasie linii 3 na odcinku Teatr Słowackiego – Bratysławska;
 • na trasie linii 4 na odcinku Wzgórza Krzesławickie – Teatr Słowackiego;
 • na trasie linii 138 na odcinku Wańkowicza – Krowodrza Górka;
 • na trasie linii 189, 501 i 511 na odcinku Rondo Mogilskie – Nowy Kleparz;
 • na całej trasie linii 701 i 703.

Bilety okresowe wykupione na linię 6 (tylko o okresie ważności rozpoczynającym się najpóźniej 28.08.2022 r.) zachowują ważność:

 • na trasie linii 1 na odcinku Poczta Główna – Salwator;
 • na trasie linii 24 na odcinku Kurdwanów P+R – Poczta Główna;
 • na trasie linii 144, 173, 503, 301 i 304 na odcinku Bieżanowska – Jubilat;
 • na trasie linii 164 na odcinku Piaski Nowe – Jubilat;
 • na trasie linii 179 na odcinku Kurdwanów P+R – Jubilat.

Bilety okresowe wykupione na linię 18 zachowują ważność:

 • na trasie linii 194 na odcinku Grota-Roweckiego – Krowodrza Górka;
 • na całej trasie linii 703.

Bilety okresowe wykupiona na linię 50 zachowują ważność:

 • na całej trasie linii 703.

Linie sezonowe i rekreacyjne
Od soboty, 27 sierpnia, w weekendy na ulicach miasta będą pojawiać się tylko dodatkowe kursy linii nr 134 na trasie do ogrodu zoologicznego, a także linie nr 434 („Baba Jaga” – „Zoo”) oraz linii nr LR0 („Os. Podwawelskie” – „Ojców Zamek”).
W dalszym ciągu linie sezonowe i rekreacyjne będą uruchamiane w zależności od prognozy pogody. W każdy czwartek będzie publikowany komunikat informujący o funkcjonowaniu linii w ciągu najbliższego weekendu.

m:

 • linie 100 i 101:
  • zostanie przywrócona częstotliwość kursowania co 60 minut w dni wolne;
 • linia 134:
  • zostanie przywrócona częstotliwość kursowania co 30 minut w dni wolne;
  • w soboty i dni świąteczne w godz. ok. 10:00 – 18:00 częstotliwość kursowania nadal będzie zwiększona do 15 minut;
 • linia 434 – będzie funkcjonować bez zmian, na trasie: Baba Jaga – Al. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa – ZOO;
  • linia będzie nadal kursować w soboty i dni świąteczne godzinach ok. 10:00 – 18:00 z częstotliwością co 15 minut;
 • linia LR0 – będzie funkcjonować bez zmian, na trasie: Os. Podwawelskie – Rondo Grunwaldzkie – Konopnickiej – al. Krasińskiego – al. Mickiewicza – Czarnowiejska – Nawojki – Armii Krajowej – Rondo Ofiar Katynia – Jasnogórska – Szyce – Biały Kościół – Czajowice – Sąspów – Ojców – Ojców Zamek;
  • linia będzie nadal kursować w soboty i dni świąteczne godzinach ok. 8:00 – 19:00 z częstotliwością co 35 minut;
  • linia będzie obsługiwać tylko następujące przystanki: Os. Podwawelskie (na mniejszej pętli – słupek 03), Rondo Grunwaldzkie (w    kierunku Ojcowa Zamku dwukrotnie: słupek 02 na ul. Monte Cassino na pasie A+T oraz słupek 04 na ul. Konopnickiej, w kierunku Os. Podwawelskiego słupek 03 na ul. Konopnickiej), JubilatMuzeum NarodoweCzarnowiejskaMiasteczko Studenckie AGHBronowice SKARondo Ofiar KatyniaSzyce Wesoła n/żBiały Kościół Dolina Kluczwody n/żBiały Kościół Murownia n/żCzajowice n/ż (wszystkie przystanki w ciągu DK 94 jak dla linii 210), Ojców Złota Góra (przy wjeździe do Ojcowa od strony Sąspowa), Ojców Zamek (na rozwidleniu drogi prowadzącej do centrum Ojcowa);
  • do obsługi wybranych kursów nadal będą kierowane autobusy z przyczepami na rowery (załadunek i rozładunek rowerów jest możliwy tylko na przystankach początkowych i końcowych);
 • linie 352, 427, 497 i LR2 – zostaną zlikwidowane.

Wybrane kursy linii 134 oraz wszystkie kursy 434 i LR0 będą uruchamiane w zależności od prognozy pogody. W każdy czwartek publikowany będzie komunikat informujący o funkcjonowaniu linii w ciągu najbliższego weekendu.Zasady zachowania ważności biletów

Linie 134 i 434 poruszają się w całości w I strefie biletowej.

Dla linii LR0 podział stref jest następujący:

 • linia LR0 – przystanki na odcinku Os. Podwawelskie – Rondo Ofiar Katynia znajdują się w I strefie biletowej, natomiast przystanki na odcinku Szyce Wesoła – Ojców Zamek w II strefie biletowej.

Bilety okresowe obowiązujące w strefie biletowej I lub II (z    wyłączeniem biletów wykupionych na 1 linię) zachowują ważność na całej trasie linii LR0.
W przypadku biletów do kasowania obowiązują zwykłe przepisy taryfowe.

Zmiany nazw przystanków
W sobotę, 27 sierpnia, zostaną wprowadzone zmiany nazw następujących przystanków:
„Cmentarz Batowice” na „Cmentarz Prądnik Czerwony”
„Cmentarz Batowice Wschód” na „Cmentarz Prądnik Czerwony Wschód”.

Zmiany w kursowaniu autobusów w miejscowości Węgrzce
Kończy się przebudowa przepustu na ul. B1 we wsi Węgrzce. W poniedziałek, 29 sierpnia, na swoje stałe trasy powrócą linie nr 250 i 297.

1 KOMENTARZ

Najnowsze

Co w Krakowie