Duże zmiany w oznakowaniu Witosa i Nowosądeckiej. Co to oznacza dla kierowców?

Fot. trasalagiewnicka.krakow.pl

Jak informuje magistrat, na ulicach Nowosądeckiej i Witosa na ukończeniu jest wprowadzanie zmian w oznakowaniu. Trwają również prace przy kalibracji sygnalizacji świetlnej.

Do najważniejszych skutków tych zmian należy zaliczyć skoordynowanie przejazdu – efekt będzie zauważalny po otwarciu odcinka Trasy Łagiewnickiej. Kierowcy się ucieszą – można będzie dodać gazu, bo dozwolona prędkość zostanie zwiększona do 70 km/h.

Zmiany są odpowiedzią na zgłaszane przez mieszkańców postulaty i dotyczą m.in.:

 • skoordynowania przejazdu wzdłuż ciągu głównego
 • ograniczenia do minimum zatrzymań tramwajów, wynikających z ograniczeń istniejącego oprogramowania
 • przeanalizowania sytuacji pieszych przekraczających ulicę Nowosądecką
 • umożliwienia bezpiecznego prowadzenia ruchu rowerowego poza ulicą dwujezdniową, wzdłuż której nie ma dróg dla rowerów, a ograniczenie prędkości do 50 km/h wymusza jazdę po jezdni, stąd wprowadzenie dozwolonej prędkości na drogach do 70 km/h
 • punktowych zmian, takich jak dodatkowe „zielone strzałki”, umożliwienie zawracania w celu dojazdu do osiedli.

Trasa Łagiewnicka coraz bardziej widoczna

Trasa Łagiewnicka coraz bardziej widoczna

Uwzględniono też sugestie mieszkańców, dotyczące bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, takie jak:

 • dostosowanie ograniczenia prędkości do aktualnej geometrii drogi, na której przejścia dla pieszych są zabezpieczone sygnalizacją świetlną
 • podwyższenie limitu prędkości umożliwi poruszania się rowerem po chodniku, a przejścia zostaną uzupełnione o dodatkowe przejazdy rowerowe, aby zapewnić ciągłość ruchu rowerowego
 • montaż dodatkowych sygnalizatorów ostrzegawczych na przejściach dla pieszych, informujących kierowców skręcających na sygnale ogólnym o konieczności ustąpienie pierwszeństwa pieszym
 • uruchomienie nowych programów sygnalizacji świetlnej, umożliwiającej zapewnienie równoczesnego priorytetu dla tramwajów oraz maksymalnego dostosowania się samochodów do warunków ruchu (z możliwością uzyskiwania efektu zielonej fali)
 • dopuszczenie manewru zawracania na skrzyżowaniu ulic Nowosądeckiej i Włoskiej od strony ulicy Wielickiej
 • wprowadzenie dodatkowych czterech „zielonych strzałek”, w tym na skrzyżowaniu ulic Nowosądeckiej i Dauna

Zobacz także