Biznes

Dworzec Autobusowy MDA w Krakowie nagrodzony!

Rozbudowa górnej płyty Dworca Autobusowego MDA w Krakowie została nagrodzona w konkursie „Budowa Roku”. Dworzec MDA w Krakowie otrzymał Nagrodę III stopnia.

Konkurs organizowany jest corocznie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współudziale Ministerstwa  Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Jego celem jest wyłonienie obiektów budowlanych, na których osiągnięto wyróżniające się wyniki realizacyjne.

Nagrodzony budynek stanowi wielkomiejski terminal komunikacyjny. Dworzec MDA w Krakowie zapewnia obsługę 1200 autobusów na dobę, w tym również podróżnych przesiadających się do pociągów na, bezpośrednio sąsiadującym, dworcu kolejowym. Budynek ma 3 kondygnacje. W piwnicach zlokalizowano pomieszczenia techniczno-magazynowe, a na parterze dolną płytę autobusową, lokale komercyjne i połączenia z dworcem kolejowym. Na piętrze znajduje się rozbudowana górna płyta autobusowa z peronami, lokalami obsługi pasażerów i pozostałe lokale komercyjne. Budynek jest połączony z górnym parkingiem.

Dworzec MDA w Krakowie został również nagrodzony w XI edycji konkursu „Kraków bez barier” (2017). Nagroda, w  kategorii „obiekty użyteczności publicznej”, została przyznana za kompleksowość zastosowanych rozwiązań, zapewniających pełną dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Celem konkursu „Kraków bez barier” jest promowanie budownictwa dostępnego dla wszystkich w tym w szczególności z uwzględnieniem potrzeb osób mających problemy z poruszaniem się, osób z niepełnosprawnością, starszych, rodziców z wózkami. Ministerstwo Infrastruktury  wpisało Dworzec MDA w Krakowie oraz Dworzec MDA w Nowym Sączu  do wykazu „dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej”.

(ip)

fot. MDA