Dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe ma miejsce zawsze, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu. Warto wiedzieć na jakich zasadach przebiega.

Dziedziczenie ustawowe – kiedy ma miejsce?

Spadkodawca może jeszcze za życia postanowić o losach swojego majątku, spisując testament. Taka forma dziedziczenia jest preferowana przez ustawodawcę i ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Druga forma ma miejsce wtedy, gdy spadkodawca postanowił nie pozostawiać spadkobiercy testamentowego lub jeśli osoby wymienione w testamencie nie chcą lub nie mogą dziedziczyć.

Kto dziedziczy z ustawy?

W przypadku dziedziczenia ustawowego, pierwsi w kolejności do majątku po zmarłym są jego dzieci i współmałżonek. Dziedziczą w częściach równych, z uwzględnieniem faktu, iż małżonek nie może otrzymać mniej niż 1/4 spadku. Jeśli jedno z dzieci nie dożyło otwarcia spadku, w jego miejsce wstępują jego dzieci.

W przypadku gdy nie ma żadnych zstępnych spadkodawcy, wraz z małżonkiem dziedziczą rodzice. Każdy z rodziców otrzymuje 1/4 spadku, a maksymalnie połowę (jeśli na przykład ze współmałżonkiem dziedziczy tylko matka spadkodawcy). Całość majątku przypada im, jeśli spadkodawca nie był w chwili śmierci w związku małżeńskim. Do dziedziczenia z ustawy mogą być powołani bracia i siostry spadkodawcy, jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku. W miejsce rodzeństwa mogą też wstąpić ich zstępni.

Ustawodawca rozszerzył krąg osób dziedziczących o dziadków spadkodawcy. Jak mówi adwokat Iwo Klisz, autor eksperckiego bloga zachowek.biz.pl, to dobry ruch prawodawcy, który sprawia, że system staje się bardziej sprawiedliwy. Przedtem wnuki mogły dziedziczyć po dziadkach, ale nie na odwrót. Obecnie, dziadkowie są spadkobiercami, gdy nie ma małżonka, rodzeństwa, rodziców i zstępnych.

Do dziedziczenia może być też powołany pasierb spadkodawcy, jeśli żaden z jego rodziców nie dożył otwarcia spadku a nie ma też innych uprawnionych do spadkobrania osób.

W przypadku niemożności dziedziczenia przez żadną z wymienionych osób, majątek zmarłego przypadnie gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarbowi Państwa, gdy miejsca takiego nie da się ustalić lub znajdowało się ono za granicą. Ponieważ ta struktura może wydać się skomplikowana, w procesie dziedziczenia warto skorzystać z porady prawnika. Pomoże on nam też w innych sprawach związanych ze spadkiem, na przykład w kwestii zachowku.

Zachowek i środki utrzymania

Warto wspomnieć przy tej okazji, że prawo zna instytucje chroniące spadkobierców ustawowych w nieuprawniony sposób pozbawionych spadku. Jedną z nich jest zachowek. Jeśli na przykład spadkodawca w testamencie bez istotnej przyczyny nie uwzględnił swoich dzieci, mają one prawo domagać się zachowku. Jest on równy części udziału, który przypadałby spadkobiercy w dziedziczeniu ustawowym.

Jak wyjaśnia adwokat Iwo Klisz, najczęściej żądanie dotyczące zachowku opiera się na dokonanej przez spadkodawcę za życia darowiźnie. Więcej na ten temat można przeczytać pod linkiem https://zachowek.biz.pl/zachowek/.

Jeśli z kolei w niedostatku znajdują się dziadkowie spadkodawcy, a osoby, które mają względem nich obowiązek alimentacyjny nie spełniają go, istnieje możliwość obciążenia spadkodawcy obowiązkiem zapewnienia środków utrzymania. Spadkodawca w tej sytuacji może na przykład spłacić dziadków jedną czwartą swojego udziału spadkowego.

Jeszcze jedną instytucją chroniącą spadkobierców ustawowych jest roszczenie małżonka, który dziedziczy w zbiegu z innymi osobami, aby ponad udział spadkowy przypadły mu przedmioty urządzenia domowego, z których korzystał ze spadkodawcą lub sam.

Szukając porady odnośnie dziedziczenia, można zajrzeć na stronę https://adwokat-wroclaw.biz.pl/. Znajdziemy tam możliwość kontaktu z kancelarią prawną.

Najnowsze

Co w Krakowie