Dziś smog w Krakowie nam raczej nie zagrozi

Fot. KRKnews

Od dziś dzieci mogą same wychodzi z domu w godz. 8-16. Wprawdzie spacerom i zabawom na polu nie sprzyja padający deszcz, ale za to powietrze jest czyste. I dziś smog do Krakowa raczej nie zawita.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00 zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 28 ʮg/m3 . Dopuszczalna norma dobowa to 50ʮg/m3 . A prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie przewidują przekroczeń średniego dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 50 μg/m3 PM10 na obszarze całego miasta.

(red)

Zobacz także