Dziś znów: I stopień zagrożenia zanieczyszczonym powietrzem. 238% normy

Niektórzy twierdzą, że to nudne, ale taka jest nasza krakowska rzeczywistość i nie będziemy od tego uciekać. Kraków ponownie ogłosił dziś I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

Sytuacja o poranku jest gorsza niż wczoraj o tej porze. Stan powietrza zaczął pogarszać się wczoraj wieczorem, a dziś jest jeszcze gorzej. Najwyższe wyniki pokazuje stacja zainstalowana przy ulicy Telimeny. Tam poziom rakotwórczych pyłów PM10 to 238% normy (stan na 6:00 rano). Przekroczenia występują na wszystkich krakowskich stacjach.

A więc, aby tradycji stało się zadość, przytaczamy tradycyjny komunikat Miasta.

Władze miasta zachęcają do korzystania z komunikacji miejskiej i pozostawienia samochodów prywatnych na parkingach. Szczególną uwagę mieszkańcy powinni zwracać na jakość spalanego w piecach węgla i powstrzymać się z używaniem kominków.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

(wm)

Zobacz także