Egzaminy ósmoklasistów od wtorku 16 czerwca. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych już ruszyła

We wtorek, 16 czerwca rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. W Krakowie przystąpi do niego blisko 5,7 tys. uczniów. Muszą zabrać ze sobą nie tylko przybory dopisania, ale też maseczkę i wodę do picia.

Ze względu na epidemię koronawirusa egzamin ósmoklasistów nie odbył się w kwietniu. Przesunięto go na czerwiec i właśnie nadszedł czas, kiedy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych przystępują do sprawdzenia ich wiedzy i umiejętności. Pierwszego dnia (wtorek) odbywa się egzamin z języka polskiego, drugiego (środa) – z matematyki, a trzeciego (czwartek) -z wybranego przez nich języka obcego. Egzamin z j. polskiego potrwa 120 minut, z matematyki – 100 minut,a z języka obcego – 90 minut.

Nie zapomnieć o maseczce

Ósmoklasiści powinni pamiętać o konieczności posiadania maseczek, które powinny być założone do czasu rozpoczęcia egzaminu, czyli przy wejściu do szkoły i na salę egzaminacyjną. Zasłanianie ust nie będzie jednak konieczne już w czasie pisania egzaminów.

Uczniowie powinni sami zapewnić sobie także przybory do pisania oraz wodę. Na egzamin nie mogą być zabierane przez nich żadne dodatkowe przedmioty, w tym książki czy maskotki.

Zdający powinni też pamiętać, że względu na zmianę terminu egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym w 2020 r., na stronie tytułowej arkusza podany będzie termin egzaminu ósmoklasisty, w jakim pierwotnie miał się on odbyć (w kwietniu 2020 r.; druk arkuszy egzaminacyjnych zakończył się w marcu 2020 r.).

Dyrektorzy szkół podstawowych oraz miejscy urzędnicy apelują do ósmoklasistów o wcześniejsze wyjście z domu oraz zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przed egzaminami i już po nich. – Zdajemy sobie sprawę, że po ponad trzech miesiącach spędzonych w domach, uczniowie tęsknią za kontaktem z kolegami i koleżankami z klasy, zwłaszcza że wielu z nich nie spotka się już więcej w szkolnych murach. Prosimy jednak o zdrowy rozsądek i zwrócenie uwagi na konieczność zachowania odpowiedniego dystansu – mówi Ewa Całus, dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

Szkoły gotowe

„Oprócz uczniów, do egzaminów są gotowi także dyrektorzy krakowskich szkół, którzy w ostatnich tygodniach wprowadzili procedury pozwalające na organizację egzaminów z zachowaniem specjalnych środków bezpieczeństwa” – zapewniają urzędnicy krakowskiego magistratu. Krakowskie podstawówki zostały wyposażone w środki ochrony osobistej, w tym płyny do dezynfekcji. Dyrektorzy opracowali także procedury pozwalające na bezpieczne i higieniczne przeprowadzenie egzaminów ósmoklasisty.

„Cenne było także doświadczenie oraz wskazówki przekazywane przez dyrektorów krakowskich szkół ponadpodstawowych, w których od 8 czerwca trwają matury. Od początku egzaminów maturalnych w liceach i technikach w Krakowie nie doszło do żadnych poważnych incydentów, dlatego dyrektorzy szkół podstawowych chętnie korzystali także z tych doświadczeń” – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Kiedy wyniki

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 31 lipca. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wyniki pisanego teraz egzaminu będą podstawą do rekrutacji do klas pierwszych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników oraz szkół branżowych I stopnia. Ta rekrutacja rozpoczęła się już w poniedziałek 15 czerwca. Zakończy się 10 lipca do godz. 15. Po 31 lipca – do 4 sierpnia do godz. 15 – trzeba będzie donieść wyniki egzaminu ósmoklasitów. 12 sierpnia gotowe będą wstępne listy przyjętych, Tydzień później zostaną ogłoszone ostateczne listy.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Tak jak w poprzednich latach, rekrutacja do szkół prowadzonych przez miasto Kraków jest realizowana z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego e-omikron. Ubiegający się o przyjęcie do szkół prowadzonych przez miasto Kraków mogą we wniosku rekrutacyjnym wskazać dowolną liczbę szkół oraz dowolną liczbę grup rekrutacyjnych, zwiększając tym samym swoją szansę na zakwalifikowanie.

Kandydaci powinni zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym https://krakow.e-omikron.pl/ wykorzystując numer PESEL. Wypełniony i zapisany w systemie rekrutacyjnym wniosek należy wydrukować. Potem musi być on podpisany przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka oraz dostarczony do szkoły wskazanej na pierwszym miejscu listy wyborów (czyli tzw. szkoły pierwszego wyboru). Podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosek, a także dokumenty załączane do wniosku (w tym kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty) mogą być przekazane do szkoły pierwszego wyboru w formie papierowej lub przesłane w formie elektronicznej (PDF lub czytelne zdjęcie) na adres e-mail szkoły.

WAŻNE! W rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2020/2021 nie zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające. W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną przyjęci w postępowaniu rekrutacyjnym, o przyjęciu do szkoły będzie decydował później dyrektor danej placówki.

GS

Najnowsze

Co w Krakowie