Ekospalarnia nominowana do europejskich nagród

Ekospalarnia nominowana do europejskich nagród w dziedzinach integracji, komunikacji i innowacji najnowocześniejszych tego typu zakładów w Europie. Nagrody przyznaje Europejskie Stowarzyszenie Operatorów Zakładów Przetwarzania Odpadów na Energię (CEWEP. Ekospalarnia została nominowana w dwóch z trzech kategorii.

Krakowska Ekospalarnia jest jedynym zakładem w Europie, który został nominowany w więcej niż jednej kategorii. Uroczysta gala, podczas której nastąpi wręczenie nagród, odbędzie się 15 czerwca w Berlinie podczas 10. Kongresu Waste-to-Energy.

Pierwsza z nominacji dotyczy integracji ze społecznością lokalną  – Tutaj szczególnie należy zaznaczyć zadania realizowane we współpracy z Radą Dzielnicy XVIII Nowa Huta i szeroko zakrojonymi inwestycjami ułatwiającymi życie naszym sąsiadom (sala sensoryczna w Kościelnikach, plac zabaw na os. Wandy, nasadzenia drzew, rozbudowa dróg) – informuje urząd miasta. W tej kategorii oprócz krakowskiej Ekospalarnia, nominowano również  instalacje Valo’Marn w Paryżu (Francja) oraz zakład MVB w Hamburgu (Niemcy).

Drugą kategorią, w której dostrzeżono krakowską Ekospalarnię jest innowacyjność. Doceniono realizowane zadania związane z wdrożonym scentralizowanym systemem zarządzania zakładem i rozwiązaniami technologicznymi (instalacja odzysku ciepła ze spalin, fotowoltaika, wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach przemysłowych).  Konkurentami krakowskiego zakładu  w tej kategorii są: zakład EEW Hannover (Niemcy) oraz Hafslund Oslo Celsio (Norwegia).

– Zależy nam na nowoczesnej technologii. Jesteśmy członkami wielu zagranicznych stowarzyszeń i przyglądamy się różnym rozwiązaniom, chcąc je zaimplementować w Polsce – zaznacza Tadeusz Trzmiel, prezes zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA. – i dodaje – Prowadzimy wiele inwestycji i nie zapominamy o współpracy z mieszkańcami. Kiedyś to my jeździliśmy po Europie przyglądając się jak funkcjonują tego typu zakłady, ostatnie lata pozwalają mi stwierdzić, że teraz sytuacja jest odwrotna – to krakowska instalacja jest modelowym zakładem, do którego po wiedzę i doświadczenie przyjeżdżają samorządowcy i przedstawiciele biznesu z całej Polski i z zagranicy – podkreślił prezes.

 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Operatorów Zakładów Przetwarzania Odpadów na Energię (CEWEP) reprezentujące ponad 400 zakładów z 23 krajów. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do zapewnienia wysokich standardów środowiskowych, osiągnięcia niskiej emisji i utrzymania najnowocześniejszej produkcji energii z odpadów pozostałych, których nie można poddać recyklingowi w sposób zrównoważony. CEWEP koncentruje się na przyczynianiu się do zmian europejskiego prawodawstwa dotyczącego środowiska i energii, które może wpływać na zakłady przetwarzające odpady na energię poprzez m.in. bliski i stały kontakt z instytucjami europejskimi oraz analizę i aktywny wkład w politykę środowiskową i energetyczną UE.

(JS)

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie