Eksperyment w Nowej Hucie – remont na życzenie. Do wydania 2 mln zł

fot. Piotr Tomaszewski, fly4pix.pl

Mieszkasz w Nowej Hucie i denerwujesz się na widok krzywego chodnika lub niedziałającego oświetlenia? Zgłoś je do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w ramach pilotażowego programu „Nowa Huta dziś!”.

Celem programu jest poprawa infrastruktury w pięciu dzielnicach nowohuckich przez realizację zadań, które wskażą mieszkańcy. Wnioski można zgłaszać do 31 maja. Jeśli program sprawdzi się w Nowej Hucie, zostanie rozszerzony na całe miasto.

Akcja obejmuje Dzielnice XIV (Czyżyny), XV (Mistrzejowice), XVI (Bieńczyce), XVII (Wzgórza Krzesławickie) i XVIII (Nowa Huta). Aby zgłosić miejsce wymagające remontu wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej Magiczny Kraków lub zadzwonić do konsultanta w ZIKiT przy ul. Centralnej 53. Na spotkanie z konsultantem można się umówić przez centralę telefoniczną 12 616 70 00.

Program „Nowa Huta dziś!” ma charakter pilotażowy. Po przeprowadzeniu tegorocznej edycji sporządzony zostanie raport, który pokaże, czy taka forma partycypacji będzie się cieszyć zainteresowaniem krakowian. Jeśli tak, w kolejnych edycjach akcja zostanie rozszerzona na całe miasto. Zasady programu zawarte są w uchwale Rady Miasta Krakowa.

Można głosować na propozycje przygotowane przez działy merytoryczne ZIKiT, ale mile widziane są także sugestie samych mieszkańców. Istotne jest, aby wytypowane zadania dotyczyły obiektów usytuowanych na gruntach Gminy Miejskiej Kraków lub na gruntach oddanych w posiadanie zależne (najem, dzierżawa, użyczenie).

Wnioski można zgłaszać do 31 maja. Kolejnym etapem będzie weryfikacja zgłoszonych zadań przez mieszkańców pod względem formalnym i prawnym (do 18 czerwca). Następnie listy zakwalifikowanych propozycji staną się przedmiotem posiedzenia Rad Dzielnic, a później Rady Miasta Krakowa. Czas realizacji zadań planowany jest do końca listopada 2017 r.

Na wszystkie wybrane zadania do realizacji przewidziana jest kwota 2 mln zł, która zostanie rozdysponowana dla poszczególnych dzielnic według określonych kryteriów:

  • 40 procent dla każdej dzielnicy,
  • 40 procent proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej dzielnicy,
  • 20 procent proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub terenów Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych.

(wm, krakow.pl)

fot. Piotr Tomaszewski, fly4pix.pl

Zobacz także