Energetyka jądrowa – nowy kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej

Cztery nowe kierunki studiów uruchomi w przyszłym roku akademickim Politechnika Krakowska. Chodzi o biotechnologie przemysłową, ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju, informatykę materiałową i energetykę jądrową.

 – Nowe propozycje Politechniki to odpowiedź na potrzeby gospodarki i społeczeństwa oraz dynamiczny rozwój sektorów rynku, z którymi są powiązane – informuje krakowska uczelnia. 

Biotechnologia przemysłowa, ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju, informatyka materiałowa to studia I stopnia, a energetyka jądrowa – II stopnia.

Biotechnologia przemysłowa zostanie uruchomiona na WydzialeInżynierii i Technologii Chemicznej. To unowocześniona wersja kierunku biotechnologia, jeszcze bardziej kładąca nacisk na praktykę. Studenci zdobędą m.in. umiejętności w zakresie nowoczesnych technik laboratoryjnych, mikrobiologii przemysłowej, procesów biotechnologicznych w przemyśle oraz szeroko rozumianej inżynierii i technologii chemicznej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnych, laboratoriach badawczo-rozwojowych czy nowoczesnych start-upach.

Ekotechnologie dla zrównoważonego rozwoju na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej to kierunek dla osób, które swoją karierę zawodową chcą związać z rozwijaniem nowych, przyjaznych dla środowiska technologii (ekotechnologii) i wdrażaniem ich w przemyśle i gospodarce komunalnej. Absolwenci potrafią w swojej przyszłej pracy m.in. wykorzystać wiedzę o sztucznej inteligencji (AI). Zdaniem przedstawicieli uczelni, zapotrzebowanie na takich specjalistów w Polsce i na świecie będzie coraz większe.

Informatyka materiałowa ma być uruchomiona na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Kierunek ten to – jak czytamy w jego opisie – „nowy obszar badań, połączenie wiedzy o budowie materiałów z zaawansowanymi narzędziami informatycznymi do analizy danych”. Celem informatyki materiałowej jest wykorzystanie technik obliczeniowych oraz zwiększenie ich efektywności w zagadnieniach modelowania i projektowania materiałów wykorzystywanych np. w budownictwie, elektronice.

Energetyka jądrowa na studiach II stopnia to planowany nowy kierunek na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Ruszy on jednak w drugim semestrze, stąd nabór prowadzony będzie zimą. W tym roku akademickim uczelnia uruchomiła specjalność energetyka jądrowa na kierunku energetyka. Specjalność ta cieszy się – jak podała uczelnia – dużym zainteresowaniem i m.in. stąd decyzja o uruchomieniu odrębnego kierunku. Absolwenci będą mogli pracować w branżach związanych z energetyką jądrową, ale i przy projektach związanych np. z odnawialnymi źródłami energii. Kształcenie na kierunku Politechnika planuje prowadzić we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

Politechnika Krakowska zaplanowała w najbliższy piątek Dni Otwarte.  Uczestnicy Dnia Otwartego będą mogli  zwiedzić laboratoria uczelni, wziąć udział w warsztatach i konkursach, porozmawiać z wykładowcami. Po raz kolejny uczelnia włączyła się w ogólnopolską akcję „Dziewczyny na politechniki” i na Dzień Otwarty zaprosiła inspirujące studentki i naukowców.

Patrycja Bliska 

Najnowsze

Co w Krakowie