Energia ze źródeł odnawialnych szansą na zieloną przyszłość

Musisz przeczytać

Efektywność energetyczna, zmiany klimatu oraz zrównoważony rozwój to tematy, które w ostatnich latach stały się niezwykle istotne i obok których zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa nie mogą przejść obojętnie. „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3” to projekt, który Wodociągi Miasta Krakowa S.A. realizują dzięki wsparciu z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Wodociągi Miasta Krakowa od lat w swoich działaniach kierują się ochroną środowiska naturalnego. Wiele przedsięwzięć, unowocześnień i modernizacji prowadzonych jest w celu sprostania wyzwaniom stawianym przed współczesnym światem i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Korzyści płynące z otrzymanych od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii środków w ramach Funduszu EOG i funduszy norweskich są ogromne i dają możliwości finansowania projektów, istotnych z punktu widzenia środowiskowego, społecznego i gospodarczego.

Projekt jest realizowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne”. Bezpośrednim celem tego programu jest budowa lub modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych oraz likwidacja indywidualnych źródeł ciepła. Dzięki podjętym działaniom system ciepłowniczy stanie się „systemem efektywnym”.

Co to oznacza w praktyce? Zgodnie z Dyrektywą 2012/27/UE taki system powinien wykorzystywać do produkcji ciepła co najmniej 50% energii ze źródeł odnawialnych oraz ciepło odpadowe. Będzie to również w 100% ciepło pochodzące z kogeneracji. Już dziś dwie krakowskie centralne oczyszczalnie ścieków produkują ciepło i prąd. By w pełni sprostać wymogom dyrektywy, muszą jednak zostać podjęte odpowiednie działania modernizacyjne. W największym krakowskim Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów zostanie przebudowana instalacja biogazu do zasilania istniejących oraz planowanych modułów kogeneracyjnych. W miejsce zbiorników cylindrycznych zostaną zastosowane zbiorniki sferyczne, które umożliwiają efektywniejsze wykorzystanie gromadzonego w nich biogazu.

Dobudowane zostaną dwa moduły kogeneracyjne, każdy o mocy elektrycznej ok. 800 kW, z niskoemisyjnymi silnikami spalającymi biogaz, które zwiększą możliwości produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Nowe agregaty prądotwórcze zostaną wyposażone w przyłącza biogazu i gazu ziemnego. W dwóch budynkach oczyszczalni, które są już podłączone do sieci (budynek socjalny z dyspozytornią oraz budynek warsztatów), zostanie rozbudowana instalacja wewnętrzna, umożliwiająca wykorzystanie ciepła do produkcji ciepłej wody, co zmniejszy zużycie energii elektrycznej.

Co więcej, planowana sieć cieplna wykorzystująca ciepło z kogeneracji zostanie włączona do istniejącej instalacji, a część pochodzącego ze spalarni osadów ciepła, które aktualnie jest tracone, będzie wykorzystane do celów grzewczych. Zostanie także przeprowadzona modernizacja układu elektroenergetycznego oczyszczalni, dzięki której praca wybranych urządzeń będzie możliwa bez zasilania z zewnątrz.

Całkowity koszt projektu wyniesie 12 144 156,54 , a kwota uzyskanego dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego to 4 442 984,10 . Realizacja Projektu „Modernizacja gospodarki elektroenergetycznej, cieplnej i biogazowej  na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3” przyczyni się m.in. do poprawy efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych i ograniczenia „niskiej emisji”.

Robimy klimat pod zmiany. Każdego dnia!

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca