EURO dla ciepła Krakowa

Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. może budować  nowe sieci ciepłownicze oraz dokonywać modernizacji istniejącej infrastruktury ciepłowniczej. W efekcie mieszkańcy Krakowa i Skawiny mogą liczyć na dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Ponadto projekty pozwalają ograniczyć niską emisję.  

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej S. A. udało się w ostatnim czasie pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Przebudowa Systemu Ciepłowniczego Krakowa i Skawiny”. Umowa o dofinansowanie została podpisana 5 sierpnia 2020 r. Przed pracownikami MPEC-u stoi wyzwanie, jakim jest realizacja projektu w ciągu zaledwie dwóch 4-miesiecznych  przerw w sezonach grzewczych w latach 2021-2022.

– Przedsięwzięcie jest gigantyczne, więc również ogromne są koszty. Jedyną możliwością zrealizowania w krótkim czasie tak obszernych programów było pozyskanie zewnętrznego dofinansowania. Udało nam się zdobyć dofinansowanie ze środków unijnych  i dzięki temu w stosunkowo krótkim okresie system ciepłowniczy Krakowa zostanie istotnie zmodernizowany i rozbudowany – mówi Janusz Miechowicz, Dyrektor Jednostki Realizującej Projekt POIiŚ w MPEC S.A.

Koszt projektu  to 165 mln zł,  z czego dofinansowanie wynosi 55 mln zł. W ramach projektu MPEC S.A. jest zobowiązany do wybudowania 19,55 km sieci ciepłowniczej oraz redukcji strat ciepła w sieci w wysokości 106 899,86 GJ/rok i zmniejszenia zużycia  energii pierwotnej o 141 497,76 GJ na rok. Modernizacja pozwoli także na spadek emisji gazów cieplarnianych o 12 217,77 Mg CO2 narok. Zmniejszy się również emisja pyłów o 0,47 Mg na rok.

– Gdyby nie pozyskane środki od Unii Europejskiej, to realizacja projektu, bazując jedynie na własnych środkach,  musiałaby być  bardzo rozciągnięta w czasie. Modernizacja rozpocznie się w b.r. i zakończy się w 2022 r. – informuje Janusz Miechowicz.

Modernizacja i budowa sieci ciepłowniczych przez MPEC S.A. / fot. MPEC S.A.

A co z pozostałymi projektami?

W 2017 r. MPEC S.A. otrzymał dofinansowanie na realizację trzech projektów. Pierwszy z nich dotyczy budowy nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w Krakowie i Skawinie. Koszt tego projektu to 73,8 mln zł, a pozyskane dofinansowanie to 39,31 mln  zł.

Drugi z projektów  dotyczy  likwidacji węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) w Krakowie i Skawinie. Całkowity koszt tego projektu  to 199,02 mln zł, a pozyskane dofinansowanie to 82 mln zł.

Trzeci z projektów dotyczy budowy sieci cieplnych umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie. Koszt tego projektu to 92,71 mln zł, a dofinansowanie wynosi 30,84 mln zł.

Ciepła woda dla wszystkich

– System ciepłowniczy pokrywa prawie 65% zapotrzebowania na ciepło Krakowa i ma ponad 800 km długości. Był budowany od lat 70-tych, więc trzeba go wciąż  modernizować i remontować. System musi być ponadto ciągle rozbudowywany, ponieważ wciąż na terenie Krakowa powstają nowe obszary, gdzie występuje intensywna zabudowa  – stwierdza Janusz Miechowicz.

Dzięki „Przebudowie Systemu Ciepłowniczego Krakowa i Skawiny” oraz pozostałym projektom mieszkańcy Krakowa i Skawiny mogą oczekiwać zabezpieczenia dostaw ciepła dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody użytkowej. Inwestycje podnoszą standard życia w mieście.

W ramach realizowanego projektu rozbudowy sieci ciepłowniczej nowe sieci powstały już m. in. przy ulicach: Kobierzyńskiej-Gwiaździstej, Banacha, Czerwone Maki, Agatowej, Domagały, Braci Czeczów, Wizjonerów oraz Białoprądnickiej-Pasteura.

Modernizacja i budowa sieci ciepłowniczych przez MPEC S.A. / fot. MPEC S.A.

W ramach projektu do sieci ciepłowniczej podłączono 111 nieruchomości na obszarze Krakowa i Skawiny, które były ogrzewane za pomocą węgla. Rozwiązanie pozwoliło na likwidację 730 palenisk węglowych. Działania są podejmowane w ramach walki ze smogiem i niską emisją. Docelowo w ramach tego projektu podłączonych zostanie do sieci 215 budynków, co pozwoli na likwidację ok. 2 tys. palenisk węglowych

– Realizacja ostatniego z projektów wiąże się  ze zamianą sposobu ogrzewania budynków na osiedlach mieszkaniowych, które były ogrzewane za pomocą sieci niskoparametrowej poprzez grupowe stacje wymienników ciepła. System ten uniemożliwiał zabezpieczenie odbiorców w ciepłą wodę użytkową. W ramach tego projektu likwidowane są  grupowe stacje wymienników ciepła i sieci niskoparametrowe, które zastępowane są sieciami wysokoparametrowymi i indywidualnymi, dwufunkcyjnymi węzłami ciepłowniczymi– tłumaczy Dyrektor Jednostki Realizującej Projekt POIiŚ w MPEC S.A.

W ubiegłym roku powyższe rozwiązania zostały wprowadzone na trzynastu krakowskich i skawińskich osiedlach. W bieżącym roku prace zostały zrealizowane na ośmiu osiedlach zasilanych dotąd  ze stacji wymienników: Duża Góra 36, Nowosądeca 41A,Witosa 23, Oświecenia 38A (cz. niska), Popiełuszki 6A, Kraszewskiego 9, Aleksandry 9A oraz Złotego Wieku 51.

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Najnowsze

Co w Krakowie