Fatalne powietrze w Krakowie. Mieszkańcy południa miasta mają szczególne powody do niepokoju

Od rana normy powietrza w całym Krakowie są przekroczone. Szczególnie źle jest na południu miasta: Dębniki, Łagiewniki – Borek Fałęcki, Swoszowice, Podgórze Duchackie to rejony najbardziej dotknięte smogiem.

Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie, poziom stężeń pyłów PM10, według średniej z godz. 1.00-7.00, zarejestrowany na stacjach pomiarowych w Krakowie wyniósł 92 μg/m3. Tymczasem dopuszczalna norma dobowa to 50 μg/m3.

Warunki usuwania zanieczyszczeń z obszaru miasta określane są umiarkowane złe i złe, więc lepiej dziś nie będzie.

(ko)

Najnowsze

Co w Krakowie