Gdzie pracują krakowscy radni [wykaz]

Zatrudnianie radnych w spółkach i instytucjach publicznych od zawsze budzi kontrowersje. Co jakiś czas pojawiają się informacje o pojedynczych radnych, którzy dostali posadę dzięki politycznym układom. KRKnews zdecydował się na przedstawienie informacji o tym, gdzie pracują wszyscy krakowscy radni. Wprawdzie dane na ten temat można znaleźć w ich oświadczeniach majątkowych, ale trzeba trochę je przestudiować. My podajemy to w jednym miejscu.

Jacek Bednarz (Przyjazny Kraków)
Własna działalność gospodarcza – Firma handlowo – Usługowa JB Jacek Bednarz

Artur Buszek (KO)
Własna działalność gospodarcza – ARGEO Artur Buszek

Iwona Chamielec (KO)
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego (to urząd podległy marszałkowi z PiS, kiedy składała pierwsze oświadczenie majątkowe jako radna już tam pracowała)

Kazimierz Chrzanowski (Przyjazny Kraków)
Emeryt, ale pracuje też jako dyrektor ds. administracji obiektów w Przedsiębiorstwie Usług Technicznych sp. z.o.o – to spółka córka Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (to spółka miejska, ale radny pracował tam zanim został radnym).

Tomasz Daros (KO)
Własna działalność gospodarcza – Kancelaria Radcy Prawnego (zero dochodu) oraz Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy sp. z.o.o na umowie o pracę (to spółka, której udziałowcami jest województwo małopolskie i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, gdzie nadzór ma PiS, ale radny pracował tam zanim PiS przejęło w Małopolsce władzę od koalicji PO-PSL).

Bogumiła Drabik (KO)
Jednoosobowa działalność gospodarcza – firma „Pati” Serwis Maszyn Szyjących, emerytka.

Michał Drewnicki (PiS)
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Tychy (spółka, w której większościowe udziały ma miasto Tychy, gdzie rządzi prezydent Andrzej Dziuba, startujący z własnego komitetu, ale z poparciem PO; duże udziały ma też spółka Tauron Ciepło, podległa rządowi, czyli PiS). Z ostatniego oświadczenia majątkowego wynika, że radny jest w radzie nadzorczej PEC, a wynagrodzenie podaje jeszcze z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie pracował (to urząd, którym kieruje marszałek Witold Kozłowski z PiS i radny dostał tam pracę po wygranych przez PiS wyborach do sejmiku małopolskiego).

Grażyna Fijałkowska (KO)
Emerytka.

Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców)
Członek zarządu w DUCTOR sp. z o.o. i rady nadzorczej FIBERLAB SA.

Andrzej Hawranek (KO)
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie – kierownik oddziału (instytucja podległa rządowi, a więc PiS, radny pracował tam już wcześniej).

Dominik Homa (Przyjazny Kraków)
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy” – kierownik działu administracji.

Józef Jałocha (PiS)
Rencista.

Małgorzata Jantos (KO)
Uniwersytet Jagielloński – pracownik naukowo-dydaktyczny.

Dominik Jaśkowiec (KO)
Uniwersytet Warszawski – adiunkt (pół etatu), w ostatnim oświadczeniu majątkowym podaje także IMS Studio Marcin Smolski – dyrektor ds. administracji i rozwoju (do 15 lutego 2020).

Adam Kalita (PiS)
Instytut Pamięci Narodowej – naczelnik oddziałowego biura ochrony (radny pracował już w IPN zanim został radnym w 2014 roku).

Mariusz Kękuś (PiS)
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego – wiceprezes (to spółka podległa samorządowi województwa, radny został wiceprezesem MARR, gdy PiS wygrało wybory samorządowe w województwie małopolskim).

Rafał Komarewicz (Przyjazny Kraków)
Farma Media sp. z o.o. – dyrektor ds. administracji, prezes zarządu Komo Development sp. z o.o. (tu bez dochodu).

Jakub Kosek (KO)
Klimat – Energia – Gospodarka Wodna – kierownik działu (to jednostka miejska, radny został tam zatrudniony, gdy był już radnym); jednoosobowa działalność gospodarcza Czerwony Elf Jakub Kosek, prezes zarządu NETADS PL sp. z o.o. (to ostatnie bez dochodu).

Bolesław Kosior (PiS)
Emeryt, Starostwo Powiatowe w Krakowie – dyrektor wydziału (radny pracuje w powiecie krakowskim od momentu jego utworzenia w 1999 roku).

Małgorzata Kot (PiS)
Z oświadczenia majątkowego wynika, że nie jest nigdzie zatrudniona, dochód ma z umowy o dzieło (nie podaje – z kim podpisanej)

Wojciech Krzysztonek, niezależny
Jednoosobowa działalność gospodarcza – Pracownia Szkoleń dr Wojciech Krzysztonek (od listopada 2020), wcześniej Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie – wicedyrektor ds. administracji (to muzeum podległe samorządowi województwa – PiS, radny zaczął tam pracę, gdy w regionie rządziła jeszcze koalicja PO-PSL, ale zanim został radnym).

Renata Kucharska (PiS)
Jednoosobowa działalność gospodarcza – handel – FH DUMELL.

Lech Kucharski (Przyjazny Kraków)
Szpital Specjalistyczny im. Żeromskiego w Krakowie – lekarz kierujący oddziałem wewnętrznym (to szpital miejski, radny pracował tam zanim zasiadł w radzie Miasta).

Teodozja Maliszewska (KO)
Emerytka.

Łukasz Maślona (Kraków dla Mieszkańców)
Grupa ANG Warszawa – specjalista ds. marketingu, zawieszona działalność gospodarcza – usługi doradcze.

Adam Migdał (Przyjazny Kraków)
Miejska Infrastruktura (to spółka miejska w likwidacji, radny został zatrudniony, gdy był już radnym).

Stanisław Moryc (PiS)
Datacomp sp. z o.o. – dyrektor handlowy i Małopolskie Dworce Autobusowe SA – członek zarządu (ta druga spółka podlega władzom województwa małopolskiego, a więc PiS, radny dostał tam pracę w 2019 roku, kiedy PiS już rządziło w Małopolsce).

Jan Pietras (Kraków dla Mieszkańców)
Politechnika Krakowska – starszy specjalista.

Włodzimierz Pietrus (PiS)
Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych sp. z o.o. – prezes (to spółka podległa marszałkowi województwa z PiS, radny został tam zatrudniony po wygranej PiS w Małopolsce).

Sławomir Pietrzyk (Przyjazny Kraków)
Emeryt, redakcja Głos Tygodnik Nowohucki.

Edward Porębski (PiS)
Emeryt.

Anna Prokop-Staszecka (Przyjazny Kraków)
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie – ordynator oddziału chorób płuc (to szpital podległy samorządowi województwa, gdzie rządzi PiS).

Łukasz Sęk (KO)
Jednoosobowa działalność gospodarcza – Agencja interaktywna Interklama Łukasz Sęk.

Marek Sobieraj (PiS)
Państwowa Straż Pożarna – strażak.

Michał Starobrat (KO)
Jednoosobowa działalność gospodarcza – marketing internetowy – Michał Starobrat WEBSTAR.

Grzegorz Stawowy (KO)
Własna działalność gospodarcza – FranStan Grzegorz Stawowy – doradztwo, zarządzanie, pośrednictwo, reklama. W ostatnim oświadczeniu majątkowym podaje jeszcze zarobki z Kolei Małopolskich, gdzie był prezesem (to spółka podległa marszałkowi, radny dostał tam pracę, gdy w regionie rządziła koalicja PO-PSL).

Krzysztof Sułowski (PiS)
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – pełnomocnik dyrektora WUP ds. współpracy regionalnej (WUP podlega marszałkowi z PiS, radny został tam zatrudniony w lutym 2020 roku, a więc już za rządów PiS).

Alicja Szczepańska, niezależna
Emeryt – jak napisała w oświadczeniu majątkowym – emeryt policyjny. Ma też dochody z umów zleceń.

Agata Tatara (PiS)
Szkoła Podstawowa nr 155 w Krakowie, własna działalność gospodarcza – edukacja, usługi, doradztwo.

Łukasz Wantuch (Przyjazny Kraków)
Zarząd Dróg Miasta Krakowa (to jednostka miejska, radny został tam zatrudniony, gdy był już radnym miejskim), członek zarządu w spółce ATH INTERCRAC, działalność gospodarcza Łukasz Wantuch Enterprise – działalność internetowa.

Aleksandra Witek (PiS)
Instytut Zootechniki PIB.

Stanisław Zięba (PiS)
Emeryt

Jerzy Zięty (PiS)
Dziennikarz, z ostatniego oświadczenia wynika, że nigdzie nie jest zatrudniony.

Ostatnie oświadczenia majątkowe radnych pokazują stan na koniec 2020 roku.

2 KOMENTARZE

Najnowsze

Co w Krakowie