Gigantyczne utrudnienia w ruchu. Lista zmian

Dzisiaj (poniedziałek) odbędzie się w Krakowie ostatni, siódmy etap kolarskiego 73. Tour de Pologne. W związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego i w komunikacji miejskiej.

Trasa siódmego etapu 73. Tour de Pologne:

START Rynek Główny – ul. św. Anny – ul. Studencka – ul. Garncarska – ul. Krupnicza – Al. Mickiewicza (jezdnia pod prąd) – Al. Krasińskiego – Most Dębnicki – ul. Konopnickiej (przejazd tunelem pod Rondem Grunwaldzkim) – Rondo Matecznego – ul. Kamieńskiego – ul. Wielicka – zawracanie koło stacji paliw LOTOS. Powrót: tą samą jezdnią do Mostu Dębnickiego, następnie: ul. Zwierzyniecka – ul. Powiśle – ul. Podzamcze – ul. św. Idziego – ul. Grodzka – Rynek Główny META.

Trasa TdP
Trasa TdP

 

Trasa wyścigów Nutella Mini Tour de Pologne:

START Rynek Główny – ul. św. Anny – ul. Studencka – ul. Garncarska – ul. Krupnicza – Al. Mickiewicza (jezdnia pod prąd) – Al. Krasińskiego – ul. Zwierzyniecka – ul. Powiśle – ul. Podzamcze – ul. Św. Idziego – ul. Grodzka – Rynek Główny META.

Zamknięte ulice:

18 lipca zamknięte zostaną dla ruchu kołowego: Rynek Główny oraz ulice, po których wyznaczono trasę 7. etapu 73. Tour de Pologne – jazdy indywidualnej na czas na dystansie 25 km oraz trasę wyścigów Nutella Mini Tour de Pologne. Wprowadzone będą również  istotne zmiany w rozkładzie jazdy publicznej komunikacji miejskiej.

 • godz. 3.00-23.00: Rynek Główny, gdzie wyznaczono start i metę ostatniego etapu oraz miejsce zakończenia całego tegorocznego  wyścigu;
 • godz. 4.30-20.00: ul. Grodzka oraz Plac Wszystkich Świętych (od godz. 10.00 do ok. godz. 19.30 wyłączony zostanie ruch tramwajowy);
 • godz. 6.00-20.30: ulice Podzamcze, Powiśle i św. Idziego;
 • godz. 10.00-19.00: ulice św. Anny, Studencka, Garncarska, Krupnicza, odcinek Zwierzynieckiej (od Mostu Dębnickiego do ul. Powiśle) oraz jezdnia wschodnia „pod prąd” w kierunku Wieliczki – aleje: Mickiewicza i Krasińskiego, ul. Konopnickiej aż do Ronda Grunwaldzkiego;
 • godz. 13.00-19.00: pozostała część trasy od Ronda Grunwaldzkiego do Wieliczki (jezdnia wschodnia „pod prąd”).

Rękawy wyjazdowe:

Utworzonych będzie pięć tzw. rękawów umożliwiających wyjazd z niektórych podporządkowanych ulic przy trasie 7. etapu 73. TdP:

 • z ul. Bieżanowskiej w ul. Wielicką;
 • z ul. Ludwinowskiej na Rondo Grunwaldzkie;
 • z ul. Zamkowej na Rondo Grunwaldzkie;
 • z parkingu pod Placem na Groblach w ul. Zwierzyniecką;
 • na ul.  Krupniczej od ul. Dolnych Młynów do Al. Mickiewicza

Mieszkańcy ul. Zamkowej będą mieli możliwość wyjazdu do godz. 13.00 – ulicą Madalińskiego, natomiast po godz. 13.00 – wygrodzonym buspasem „pod prąd” do Ronda Grunwaldzkiego.

Zakazy zatrzymywania się i postoju:

Przez cały dzień będą obowiązywały znaki zakazu zatrzymywania się na trasie wyścigu i w jej rejonie (między innymi na: Rynku Głównym, ul. Św. Anny, ul. Studenckiej, ul. Garncarskiej, ul. Krupniczej, Al. Mickiewicza i Al. Krasińskiego, ul. Zwierzynieckiej, ul. Powiśle, ul. Podzamcze, ul. Św. Idziego, ul. Grodzka, ul. św. Tomasza, ul. Sławkowska, ul. Szpitalna, ul. Sienna). Organizatorzy proszą o usunięcie pojazdów z trasy wyścigu oraz bezwzględne przestrzeganie znaków drogowych i zastosowanie się do poleceń  służb porządkowych. Do zabezpieczenia trasy zaangażowano około 400 osób, nie licząc policjantów.

Wyjazd ze strefy zamkniętej ulicami Straszewskiego i Podwale:

Organizatorzy informują, że w godz. 10.00-19.00 wyjazd ze strefy zamkniętej tzw. małej pętli (obszar ograniczony ulicami: Powiśle, Podzamcze, Grodzka, Rynek Główny, św. Anny,  Studencka, Garncarska, Krupnicza, Al. Mickiewicza, Al. Krasińskiego, Zwierzyniecka) będzie możliwy ul. Straszewskiego i ul. Podwale (dopuszczony będzie ruch dwukierunkowy) do ul. Karmelickiej.

Zaopatrzenie:

Z powodu zamknięcia wyżej wymienionych ulic nie będzie możliwy dojazd do punktów handlowych, gastronomicznych, hoteli, kościołów, zakładów pracy i innych lokali przy trasie wyścigu. Prowadzący działalność handlową i gastronomiczną oraz inne usługi powinni wcześniej zadbać o zaopatrzenie.

Do Wieliczki bez problemów:

Organizatorzy 73. TdP wyznaczyli trasę 7. etapu tak, aby cały czas odbywał się ruch jedną z dwóch jezdni (zachodnią) Al. Mickiewicza i Krasińskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej – w kierunku Wieliczki. Zakazany będzie jedynie lewoskręt. Dla kolarzy przeznaczono natomiast drugą jezdnię tego odcinka. Do Wieliczki pojadą więc  jezdnią wschodnią „pod prąd” aż do nawrotu koło stacji paliw LOTOS a następnie powrócą tą samą jezdnią do Krakowa.

Przejezdne Rondo Grunwaldzkie:

Przejezdne będzie Rondo Grunwaldzkie, ponieważ trasa wyścigu prowadzi tunelem pod tym rondem.

Proponowane objazdy:

 • ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni ul. Wielickiej objazd z ul. Ćwiklińskiej do  centrum wyznacza się ulicami: Jerzmanowskiego, Bieżanowską i Wielicką,
 • ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni ul. Wielickiej objazd z ul. Teligi do centrum wyznacza się ulicami: Konrada Wallenroda, Ściegiennego, Bieżanowską i Wielicką,
 • ze względu na zamknięcie skrzyżowania ulic: Wielicka-Kamieńskiego objazd z ul. Dworcowej (Wielickiej) w kierunku Wieliczki wyznacza się ulicami: Wielicką, Powstańców Wielkopolskich (zawrotka pod estakadą), Powstańców Śląskich, Kamieńskiego i Wielicką,
 • ze względu na zamknięcie skrzyżowania ulic: Wielicka-Kamieńskiego objazd z Al. Powstańców Wielkopolskich i z ul. Limanowskiego w kierunku Wieliczki wyznacza się Al. Powstańców Śląskich, ul. Kamieńskiego i ul. Wielicką,
 • ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni ul. Wielickiej objazd z ul. Mała Góra do centrum wyznacza się ulicami: Kosocicką, Rżącką, Cechową, Łużycką, Witosa, Turowicza, Tischnera, Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim, Dietla,
 • ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni ul. Wielickiej objazd z  ul. Sucharskiego  do centrum wyznacza się ulicami: Bieżanowska, Wielicka (wydzielonym pasem ruch),
 • ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni ul. Konopnickiej i Ronda Matecznego objazd z Al. Powstańców Śląskich do centrum wyznacza się ulicami: Tischnera, Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim, Dietla,
 • ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni ul. Konopnickiej objazd z ul. Wadowickiej do centrum wyznacza się ulicami: Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Rondem Grunwaldzkim, Dietla,
 • ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni ul. Konopnickiej objazd z ul. Monte Cassino do Al. Krasińskiego wyznacza się Rondem Grunwaldzkim, ul. Dietla, ul. Grzegórzecką, Rondem Grzegórzeckim, Al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, ul. Lubomirskiego, ul. Wita Stwosza, Al.  29 Listopada, Al. Słowackiego i Al. Mickiewicza,
 • ze względu na zamknięcie ulic: Powiśle i Podzamcze objazd z ul. Dietla i ul. Krakowskiej do Al. Krasińskiego wyznacza się ulicami: Dietla,  Grzegórzecką, Rondem Grzegórzeckim, Al. Powstania Warszawskiego, Rondem Mogilskim, Lubomirskiego, Wita Stwosza, Al. 29 Listopada, Al.  Słowackiego i Mickiewicza,
 • ze względu na zamknięcie wschodniej jezdni Al. Krasińskiego i ul. Zwierzynieckiej objazd z ul. Kościuszki do centrum wyznacza się ulicami: Konopnickiej, Rondem Grunwaldzkim i Dietla,
 • ze względu na zamknięcie Ronda Matecznego objazd z ul. Brożka i z ul. Wadowickiej do ul. Kalwaryjskiej wyznacza się ulicami: Tischnera, Powstańców Śląskich, Wielicką i Limanowskiego,
 • ze względu na zamknięcie Ronda Matecznego objazd z ul. Legionów Piłsudskiego i ul. Na Zjeździe wyznacza się ulicami: Limanowskiego, Wielicką, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, Brożka,
 • dojazd do centrum od strony ul. Limanowskiego będzie możliwy ulicami: Na Zjeździe, Starowiślną, Dietla lub ulicami:  Legionów Piłsudskiego,  Krakowską, Dietla.

Start i meta na Rynku Głównym:

7. etap – jazda indywidualna na czas (25 km) – rozpocznie się w poniedziałek, 18 lipca na Rynku Głównym w Krakowie o godz. 15.00, przyjazd ostatniego zawodnika na metę przewidziano ok. godz. 18.30 (od godz. 14.00 trasa wyścigu zostanie udostępniona zawodnikom celem zapoznania i rozgrzewki). Bezpośrednio po przyjeździe ostatniego kolarza na metę 7. etapu odbędzie się dekoracja najlepszych i uroczystość zakończenia całego 73. Tour de Pologne.

Start wyznaczono na linii C-D, między wylotami ulic Szczepańskiej i Szewskiej, metę na linii A-B w pobliżu wylotu ul. Św. Jana.

Wcześniej na Rynku Głównym i ulicach tworzących tzw. małą pętlę (św. Anny, Studencka, Garncarska, Krupnicza, „pod prąd” Al. Mickiewicza i Al. Krasińskiego, Zwierzyniecka, Powiśle, Podzamcze, św. Idziego, Grodzka), w godz. 11.00-13.05 odbędą się wielkie finały wyścigów Nutella Mini Tour de Pologne: w kategoriach wiekowych 8-10 lat i 11-12 lat (jedna runda – 4 km; start od godz. 11.00) oraz Puchar Młodzików, 13-14 lat z licencją PZKol (4 rundy po 4 km; start o godz. 11.55).

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Od około godziny 10:00 do około godziny 19:00 wyłączony będzie ruch tramwajowy na ulicach: Dominikańskiej, Franciszkańskiej, Straszewskiego, Podwale, Zwierzynieckiej, Kościuszki, Piłsudskiego i al. 3 Maja. Od około godziny 13:45 do około godziny 19:00 wyłączony będzie ruch tramwajowy na ulicach: Kalwaryjskiej, Wadowickiej, a od około godziny 13:00 na ul. Nowosądeckiej i Witosa, a także ruch autobusowy w kierunku północnym na ulicach: Wielickiej, Kamieńskiego, Konopnickiej, most Dębnicki oraz na alejach: Krasińskiego i Mickiewicza (do ulicy Czarnowiejskiej).

Linie Komunikacji Miejskiej w Krakowie będą kierowane na poniższe trasy objazdowe:

Linie tramwajowe:

 • 1 – od około godziny 10:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Wzgórza Krzesławickie – Starowiślna bez zmian, następnie ulicami: Dietla, Stradomska, św. Gertrudy – Poczta Główna – Starowiślna i dalej po swojej stałej trasie doWzgórz Krzesławickich.
 • 2 – od około godziny 10:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Cmentarz Rakowicki – Teatr Bagatela jak obecnie, następnie ulicami: Karmelicka, Królewska, Podchorążych, Bronowicka do Bronowic.
 • 6 – od około godziny 10:00 do około godziny 13:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Kurdwanów – Stradom bez zmian, następnie ulicami: Dietla, Starowiślna – Poczta Główna – św. Gertrudy i dalej po swojej stałej trasie do Kurdwanowa. Od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Prokocim – Wielicka, Limanowskiego, Krakowska, Dietla, Starowiślna – Poczta Główna – św. Gertrudy, Stradomska, Krakowska do Prokocimia.
 • 8 – od około godziny 10:00 do około godziny 13:45 kursować będzie po zmienionej trasie: Borek Fałęcki – Wawel bez zmian, następnie ulicami: św. Gertrudy, Westerplatte, Basztowa, Dunajewskiego i dalej po swojej stałej trasie do Bronowic Małych. Od około godziny 13:45 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Borek Fałęcki – Łagiewniki bez zmian, następnie ulicami: Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Dietla, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Basztowa, Dunajewskiego i dalej po swojej stałej trasie do Bronowic Małych.
 • 11 – od około godziny 13:45 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Czerwone Maki P+R – Lipińskiego bez zmian, następnie ulicami: Kapelanka, Monte Cassino, most Grunwaldzki, Dietla, Starowiślna, Na Zjeździe i dalej po swojej stałej trasie do Małego Płaszowa.
 • 13 – od około godziny 10:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Nowy Bieżanów – Wawel bez zmian, następnie ulicami: św. Gertrudy – Westerplatte – Basztowa – Dunajewskiego i dalej po swojej stałej trasie do Bronowic.
 • 18 – od około godziny 10:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Czerwone Maki P+R – Wawel bez zmian, następnie ulicami: św. Gertrudy – Westerplatte – Basztowa i dalej po swojej stałej trasie do Krowodrzy Górki.
 • 19 – od około godziny 13:45 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Borek Fałęcki – Łagiewniki bez zmian, następnie ulicami: Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Dietla i dalej po swojej stałej trasie do Dworca Towarowego.
 • 20 – od około godziny 10:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Mały Płaszów – Dworzec Główny bez zmian, następnie ulicami: Basztowa, Długa, al. Słowackiego, Kamienna – Dworzec Towarowy.
 • 24 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Prokocim – Wielicka i dalej po swojej stałej trasie do Bronowic Małych.
 • 50 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Prokocim – Wielicka i dalej po swojej stałej trasie do Krowodrzy Górki.
 • 70 – od około godziny 13:45 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Łagiewniki – Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Dietla i dalej po swojej stałej trasie do Bardosa.

Linie tramwajowe będą zatrzymywać się na istniejących przystankach na swoich trasach objazdowych.

Zastępcze linie autobusowe „za tramwaj”:

 • 701 – od około godziny 10:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po trasie:Cracovia Stadion – al. Krasińskiego, Kościuszki, Ks. Józefa, most Zwierzyniecki, Zielińskiego, Monte Cassino, Konopnickiej – Os. Podwawelskie (powrót: od ulicy Kościuszki przez Lelewela-Borelowskiego i Kałuży). Linia kursować będzie z częstotliwością około 10 minut.
 • 750 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po trasie:Łagiewniki – Tischnera, Fredry, Połomskiego, Turowicza, Witosa, Nowosądecka, Wielicka –Bieżanowska (powrót: od ulicy Wielickiej przez Wolską, Na Kozłówce, Nowosądecką). Linia kursować będzie z częstotliwością około 5 minut.

Linie autobusowe:

 • 107 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie na skróconej trasie: Soboniowice – Malborska bez zmian, następnie ulicami: Kamieńskiego, Nowosądecka – Bieżanowska (z powrotem: Nowosądecka, Łużycka). Na trasie objazdowej autobusy tej linii zatrzymywać się będą na istniejących przystankach.
 • 124, 424 – od około godziny 10:00 do około godziny 19:00 kursować będą po zmienionej trasie: TAURON Arena Kraków Wieczysta (Ugorek) – Rondo Mogilskie bez zmian, następnie ulicami: al. Powstania Warszawskiego, Grzegórzecka, Dietla, Konopnickiej – Os. Podwawelskie. Na trasie objazdowej autobusy tych linii zatrzymywać się będą na istniejących przystankach.
 • 133 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Łagiewniki – Kosocicka bez zmian, następnie ulicami Mała Góra, Aleksandry i dalej po swojej stałej trasie do Bieżanowa Potrzask. Na trasie objazdowej autobusy tej linii zatrzymywać się będą na istniejących przystankach.
 • 143, 243 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będą po zmienionej trasie: Dworzec Płaszów – Dworcowa, Powstańców Wielkopolskich, al. Powstańców Śląskich, Kamieńskiego, Wielicka, Mała Góra, Aleksandry, Ćwiklińskiej, Mała Góra, Bieżanowska i dalej po swoich trasach do Bieżanowa i Węgrzc Wielkich. W kierunku Powstańców Wielkopolskich linie będą kursować bez zmian. Na trasie objazdowej autobusy tych linii zatrzymywać się będą przystankach: „Powstańców Wielkopolskich” (jak linia 174 w kierunku os. Kurdwanów), „Malborska”, „Bieżanowska”, „Wlotowa”, „Prokocim Szpital”, „Jerzmanowskiego”, „Ćwiklińskiej”, „Nowy Bieżanów.
 • 144 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Rżąka – Wielicka, Mała Góra, Aleksandry, Ćwiklińskiej, Jerzmanowskiego, Bieżanowska, Wielicka, Powstańców Wielkopolskich, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, most Kotlarski, Rondo Grzegórzeckie, Rondo Mogilskie, Lubomirskiego, tunel św. Rafała Kalinowskiego, Pawia, al. Słowackiego, al. Mickiewicza, Czarnowiejska i dalej po swojej trasie do Prądnika Białego. W kierunku przeciwnym linia kursować będzie po swojej stałej trasie bez zmian. Na trasie objazdowej autobusy tej linii zatrzymywać się będą na następujących przystankach: „Cmentarz”, „Młodzieży”, „Prokocim Rynek”, „Prosta”, „Bieżanowska”, „Kabel”, „Dworcowa”, „Powstańców Wielkopolskich”, „Kuklińskiego”, „Rondo Grzegórzeckie” (na torowisku), „Rondo Mogilskie”, „Uniwersytet Ekonomiczny”, „Politechnika” (na torowisku), „Nowy Kleparz”, „Plac Inwalidów”.
 • 152 – od około godziny 10:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Cmentarz Olszanica – Królowej Jadwigi bez zmian, następnie ulicami: Piastowska, Nawojki, Czarnowiejska, al. Mickiewicza, al. Słowackiego, Pawia, Warszawska, Plac Matejki, Basztowa i dalej po swojej stałej trasie do Alei Przyjaźni. W kierunku Cmentarza Olszanica linia kursować będzie od ul. Lubicz przez ul. Pawią, al. Słowackiego, al. Mickiewicza i dalej bez zmian. Na trasie objazdowej autobusy tej linii zatrzymywać się będą na następujących przystankach: „Cichy Kącik”, „Miasteczko Studenckie AGH”, „Czarnowiejska”, „AGH”, „Plac Inwalidów”, „Nowy Kleparz”, „Politechnika”.
 • 163 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po skróconej trasie: Nowy Bieżanów Południe – Aleksandry, Ćwiklińskiej, Mała Góra, Bieżanowska i dalej po swojej trasie do Alei Przyjaźni (Kombinatu).
 • 164 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Piaski Nowe – Puszkarska bez zmian, następnie ulicami: Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Turowicza, Tischnera, Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Dietla, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Pawia, al. Słowackiego, Prądnicka i dalej po swojej trasie. W kierunku przeciwnym linia kursować będzie po swojej stałej trasie bez zmian. Na trasie objazdowej autobusy tej linii zatrzymywać się będą na następujących przystankach: „Łagiewniki”, „Szwedzka” (na torowisku), „Centrum Kongresowe ICE” (na torowisku), „Poczta Główna”, „Politechnika”.
 • 169 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Zajezdnia Wola Duchacka – Puszkarska, Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Turowicza, Tischnera, Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Dietla, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Pawia, al. 29 Listopada i dalej po swojej stałej trasie do Górki Narodowej Wschód. W kierunku przeciwnym linia kursować będzie po swojej stałej trasie bez zmian. Na trasie objazdowej autobusy tej linii zatrzymywać się będą na następujących przystankach: „Puszkarska”, „Łagiewniki”, „Szwedzka” (na torowisku), „Centrum Kongresowe ICE” (na torowisku), „Poczta Główna”, „Politechnika”.
 • 173 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Nowy Bieżanów Południe – Aleksandry, Ćwiklińskiej, Jerzmanowskiego, Bieżanowska, Wielicka, Powstańców Wielkopolskich, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, most Kotlarski, Rondo Grzegórzeckie, Rondo Mogilskie, Lubomirskiego, tunel Rafała Kalinowskiego, Pawia, al. Słowackiego, al. Mickiewicza, Czarnowiejska i dalej po stałej trasie do Azorów. W kierunku przeciwnym linia kursować będzie po swojej stałej trasie do przystanku „Prokocim Szpital”, następnie ul. Wielicką, Kosocicką, Mała Góra, Aleksandry. Na trasie objazdowej w kierunku Azorów autobusy tej linii zatrzymywać się będą na następujących przystankach: „Cmentarz Prokocim”, „Młodzieży”, „Prokocim Rynek”, „Prosta”, „Bieżanowska”, „Kabel”, „Dworcowa”, „Powstańców Wielkopolskich”, „Kuklińskiego”, „Rondo Grzegórzeckie” (na torowisku), „Rondo Mogilskie”, „Uniwersytet Ekonomiczny”, „Politechnika” (na torowisku), „Nowy Kleparz”, „Plac Inwalidów”. Na trasie objazdowej w kierunku Nowego Bieżanowa Południa autobusy tej linii zatrzymywać się będą na istniejących przystankach.
 • 174 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Os. Kurdwanów – Sławka bez zmian, następnie ulicami: Puszkarska, Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Turowicza, al. Powstańców Śląskich i dalej po stałej trasie doKombinatu. W kierunku przeciwnym linia kursować będzie po swojej stałej trasie bez zmian. Na trasie objazdowej linia będzie zatrzymywać się na istniejących przystankach.
 • 179 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Os. Kurdwanów – Sławka bez zmian, następnie ulicami: Puszkarska, Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Turowicza, Tischnera, Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Dietla, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Basztowa, Plac Matejki, Kurniki – Dworzec Główny Zachód. W kierunku przeciwnym linia kursować będzie po swojej stałej trasie bez zmian. Na trasie objazdowej autobusy tej linii zatrzymywać się będą na następujących przystankach: „Puszkarska”, „Łagiewniki”, „Szwedzka” (na torowisku), „Centrum Kongresowe ICE” (na torowisku), „Poczta Główna”.
 • 183 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po skróconej trasie: Złocień – Ćwiklińskiej bez zmian, następnie ulicą Aleksandry do Nowego Bieżanowa Południe.
 • 184 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Os. Kurdwanów – Sławka bez zmian, następnie ulicami: Puszkarska, Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Turowicza, Tischnera, Brożka, Kapelanka, Monte Cassino i dalej po swojej trasie Prądnika Czerwonego. W kierunku przeciwnym linia kursować będzie po swojej stałej trasie bez zmian. Na trasie objazdowej autobusy tej linii zatrzymywać się będą na następujących przystankach: „Zajezdnia Wola Duchacka”, „Puszkarska”, „Łagiewniki”, „Szwedzka” (na torowisku), „Centrum Kongresowe ICE” (na torowisku).
 • 194 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Czerwone Maki P+R – Monte Cassino bez zmian, następnie ulicami: Dietla, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Pawia, al. Słowackiego, al. Mickiewicza, Czarnowiejska i dalej po swojej trasie do Krowodrzy Górki. W kierunku przeciwnym linia kursować będzie po swojej stałej trasie bez zmian. Na trasie objazdowej autobusy tej linii zatrzymywać się będą na następujących przystankach: „Poczta Główna”, „Politechnika” (na torowisku), „Nowy Kleparz”, „Plac Inwalidów”.
 • 204, 244 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będą po zmienionej trasie: Wieliczka Kampus – ul. Krakowska (w Wieliczce) bez zmian, następnie linia 204 jedzie po trasie linii 244 ulicami: Kościuszki, Sadowa, (w Krakowie) Krzemieniecka, Żelazowskiego, Niebieska, Cechowa, Łużycka i dalej po swoich trasach doBorku Fałęckiego i Czerwonych Maków. W kierunku Wieliczki linie kursować będą bez zmian. Na trasie objazdowej linia 204 będzie zatrzymywać się na przystankach linii 244, a na pozostałych przystankach linie nie będą się zatrzymywać.
 • 224 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będą po zmienionej trasie: Wieliczka Kampus – ul. Kościuszki (w Wieliczce) bez zmian, następnie ul. Sadowa, (w Krakowie) Krzemieniecka, Żelazowskiego, Niebieska, Cechowa, Łużycka i dalej po swojej trasie do Centrum JP II. W kierunku Wieliczki linia kursować będzie bez zmian. Na trasie objazdowej linia będzie zatrzymywać się na przystankach linii 244, a na pozostałych przystankach linia nie będzie się zatrzymywać.
 • 292 – od około godziny 10:00 do około godziny 19:00 kursować będą po zmienionej trasie: Kraków Airport – ul. Królowej Jadwigi bez zmian, następnie ulicami: Piastowska, Nawojki, Czarnowiejska, al. Mickiewicza, al. Słowackiego i dalej po swojej trasie. W kierunku przeciwnym linia kursować będzie po swojej stałej trasie bez zmian. Na trasie objazdowej autobusy tej linii zatrzymywać się będą na następujących przystankach: „Cichy Kącik”, „Miasteczko Studenckie AGH”, „Czarnowiejska”.
 • 301 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będą po zmienionej trasie: Niepołomice Dworzec – przystanek „Wieliczka Cmentarz” bez zmian, następnie: ul. Czarnochowska, Wygoda, (w Krakowie) ul. Potrzask, Pruszyńskiego, Weigla, Popiełuszki, Bieżanowska, Wielicka, Dworcowa – Dworzec Płaszów. W kierunku przeciwnym linia kursować będzie na trasie: Dworzec Płaszów – Dworcowa, Wielicka, Powstańców Wielkopolskich, al. Powstańców Śląskich, Kamieńskiego, Wielicka i dalej po swojej trasie do Niepołomic Dworzec. Na trasie objazdowej autobusy tej linii zatrzymywać się będą na następujących przystankach: „Bieżanów Potrzask”, „Bieżanów Pomnik”, „Prokocim Rynek”, „Bieżanowska”. W kierunku powrotnym: „Powstańców Wielkopolskich (jak dla linii 174 do Os. Kurdwanów), „Malborska”.
 • 304 – od około godziny 10:00 do około godziny 13:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Wieliczka Kampus – al. Krasińskiego bez zmian, następnie al. Mickiewicza, al. Słowackiego, Warszawska, Kurniki (z powrotem: Pawia, al. Słowackiego) – Dworzec Główny Zachód. Na trasie objazdowej autobusy tej linii zatrzymywać się będą na następujących przystankach: „Plac Inwalidów”, „Nowy Kleparz”, „Politechnika”. Od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 linia będzie kursowała po trasie: Wieliczka Kampus – ul. Krakowska (w Wieliczce) bez zmian, następnie po trasie linii 244 ulicami: Kościuszki, Sadowa, (w Krakowie) Krzemieniecka, Żelazowskiego, Niebieska, Cechowa, Łużycka, Witosa, Turowicza, Tischnera, Brożka, Kapelanka, Monte Cassino, Dietla, Stradomska, św. Gertrudy, Westerplatte, Basztowa – Plac Matejki – Kurniki – Dworzec Główny Zachód. W kierunku przeciwnym linia kursować będzie na trasie: Dworzec Główny Zachód – Kurniki, Pawia, al. Słowackiego, al. Mickiewicza i dalej po swojej trasie do Wieliczki. Na trasie objazdowej autobusy tej linii zatrzymywać się będą na następujących przystankach: „Nowosądecka”, „Łagiewniki”, „Szwedzka” (na torowisku), „Centrum Kongresowe ICE” (na torowisku), „Poczta Główna”.
 • 502 – od około godziny 10:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Cracovia Stadion – Kałuży, al. Focha, Królowej Jadwigi, Piastowska, Nawojki, Czarnowiejska, al. Mickiewicza, Słowackiego, Warszawska, pl. Matejki i dalej po swojej stałej trasie do Placu Centralnego im. R. Reagana. Z powrotem do ul. Lubicz bez zmian, następnie ul. Pawią, al. Słowackiego, al. Mickiewicza, al. Krasińskiego, Dunin-Wąsowicza, Kałuży – Cracovia Stadion. Na trasie objazdowej linia zatrzymuje się na istniejących przystankach.
 • 503 – od około godziny 13:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Nowy Bieżanów Południe – Aleksandry, Ćwiklińskiej, Jerzmanowskiego, Bieżanowska, Wielicka, Powstańców Wielkopolskich, Klimeckiego, Herlinga-Grudzińskiego, most Kotlarski, Rondo Grzegórzeckie, Rondo Mogilskie, Lubomirskiego, tunel Rafała Kalinowskiego, Pawia i dalej po stałej stałej trasie do Górki Narodowej. W kierunku przeciwnym linia kursować będzie bez zmian. Na trasie objazdowej w kierunku Górki Narodowej autobusy tej linii zatrzymywać się będą na następujących przystankach: „Cmentarz Prokocim”, „Młodzieży”, „Prokocim Rynek”, „Prosta”, „Bieżanowska”, „Kabel”, „Dworcowa”, „Powstańców Wielkopolskich”, „Kuklińskiego”, „Rondo Grzegórzeckie” (na torowisku), „Rondo Mogilskie”, „Uniwersytet Ekonomiczny”, „Politechnika” (na torowisku).
 • 504 – od około godziny 10:00 do około godziny 19:00 kursować będzie po zmienionej trasie: Cracovia Stadion – Kałuży, al. Focha, al. Krasińskiego, Kościuszki, Księcia Józefa, most Zwierzyniecki, Zielińskiego, Kapelanka, Brożka, Tischnera, Fredry, Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Totus Tuus – Centrum JP II (powrót: od ulicy Kościuszki przez Lelewela-Borelowskiego i Kałuży). Na trasie objazdowej linia będzie zatrzymywać się na istniejących przystankach.

(ip)

Zobacz także