Godzina dla Dzieci z Ołtarzem Wita Stwosza

Do końca października uczniowie małopolski szkół mogą skorzystać ze specjalnych godzin zwiedzania odnowionego ołtarza dłuta Wita Stwosza. Bazylika Mariacka wprowadziła o godzinie 13 dodatkowe otwarcie ołtarza dla dzieci i młodzieży. Akcja  organizowana jest przez bazylikę Mariacką oraz Małopolską Kurator Oświaty Barbarę Nowak

 – Tłumy nie zawsze pozwalają na przeżywanie zachwytu i poznanie ołtarza przez dzieci i młodzież podczas szkolnych wycieczek, nie zawsze ich harmonogram umożliwia obejrzenie ceremonii otwarcia, stąd zrodziła się idea Godzina dla Dzieci z Ołtarzem Wita Stwosza – informuje Małopolskie Kuratorium Oświaty 

Ksiądz infułat dr. Dariusz Raś, archiprezbiter bazyliki Mariackiej podkreśla, że „tłumy nie zawsze pozwalają na przeżywanie zachwytu i poznanie ołtarza przez dzieci i młodzież podczas szkolnych wycieczek, nie zawsze ich harmonogram umożliwia obejrzenie ceremonii otwarcia, stąd też zrodziła się idea Godzina dla Dzieci z Ołtarzem Wita Stwosza”

Godzina dla Dzieci z Ołtarzem Wita Stwosza potrwa do końca października. Od poniedziałku do piątku o godzinie 13.00 ołtarz będzie otwierany specjalnie dla wycieczek szkolnych. Do tej pory ceremonia otwarcia ołtarza odbywała raz dziennie. W tygodniu ołtarz otwierany jest o godzinie  11.50  a w niedziele i święta o godz. 14.10. We wszystkie dni ołtarz zamykany jest o godz. 18.00.

W tym roku zakończono ponad 5‑letnią konserwację Ołtarza Wielkiego w bazylice Mariackiej. Dzieło mistrza Wita Stwosza odzyskało swój blask. Renowacja XV-wiecznego zabytku objęła kompleksowe prace badawcze i konserwatorskie, które rozpoczęły się we wrześniu 2015 roku. Konserwacja została poprzedzona pełną inwentaryzacją ołtarza metodą skaningu laserowego 3D. Realizowane w trakcie prac konserwatorskich badania i ekspertyzy posłużyły do przygotowania specjalistycznej dokumentacji, która będzie także pomocna w przyszłych renowacjach. Odbiór prac konserwatorskich nastąpił w grudniu ubiegłego roku, aktualnie trwa jeszcze montaż odnowionych elementów i demontaż rusztowań. Całe przedsięwzięcie zajęło ponad pięć lat.

Konserwację powierzono Międzyuczelnianemu Instytutowi Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki warszawskiej i krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Koszt realizowanych prac wynosi ponad 13 720 000 zł. Prace współfinansowane były ze środków Narodowego funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i budżetu miasta Krakowa. Miasto dofinansowało je kwotą 1 150 000 złotych.

Przypomnijmy, że znajdujący się w kościele Mariackim ołtarz autorstwa Wita Stwosza – artysty, który do Krakowa przybył z Norymbergi, powstał w latach 1477-1489. To jedno z najwybitniejszych dzieł sztuki gotyckiej w Europie.

Ołtarz ma 13 metrów wysokości i 11 metrów szerokości. Całkowita powierzchnia części dekoracyjnej to 866,52 m2. Figury, których w ołtarzu jest ponad 200, wyrzeźbione są z litych kloców lipowych. Cała konstrukcja została wykonana w drewnie dębowym, a tło w modrzewiu.

(JS)

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie