Gorący dzień na Rynku Głównym! Dwa protesty, jeden po drugim

Najpierw na Rynek wyjdzie Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt, które domaga się, by z ulic Krakowa ostatecznie zniknęły dorożki konne. A potem w centrum Krakowa odbędzie się protest w obronie mediów.

Członkowie KTOZ powołali Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej i przygotowali projekt uchwały, jaki zostanie zgłoszony do Rady Miasta jako obywatelska inicjatywa uchwałodawcza. Aby tak się stało, należy zebrać co najmniej 300 podpisów mieszkańców Krakowa.

„Projekt uchwały zobowiązuje Prezydenta Miasta Jacka Majchrowskiego m. in. do wprowadzenia całkowitego zakazu wjazdu dorożek konnych na Rynek Główny oraz likwidacji postoju dorożek na Rynku, a jako ostateczny termin wprowadzenia postulowanych zmian wskazujemy 31 grudnia 2022 roku. Wykorzystywanie cierpienia koni w celach rozrywkowych to szkodliwy anachronizm, z którym należy wreszcie skończyć w przestrzeni publicznej naszego miasta. Oczekujemy tego zarówno ze względu na dobro koni, jak również bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa i turystów” – czytamy w oświadczeniu KTOZ.

Towarzystwo podkreśla, że w Krakowie regularnie dochodzi do dramatycznych zdarzeń z udziałem koni wykorzystywanych do ciągnięcia dorożek z klientami. Według KTOZ wiele z nich kończy się groźnymi urazami i kontuzjami koni, a także śmiercią. 

Dziś o godz. 17.15 na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się protest w sprawie dorożek (także dziś w godz. 16-18 wolontariusze będą zbierać podpisy na Nowym Kleparzu).

Niedługo potem, o godz, 18 rozpocznie się kolejny protest przeciwko ustawie „lex TVN”, który organizuje Małopolski Komitet Obrony Demokracji. „W najbliższym tygodniu projekt LexTVN trafi ponownie pod obrady Sejmu i może zostać, jak poprzednio, przegłosowany, nawet przy pomocy „reasumpcji”. Za wszelką cenę. Wiemy, że PiS jest gotów wprowadzić stan wyjątkowy, byle tylko nikt nie patrzył na jego ręce” – czytamy w zapowiedzi protestu. 

Najnowsze

Co w Krakowie