Gruba kasa. Miasto przygotowało pieniądze na podwyżki

fot. Pixabay

Osobom zatrudnionym w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych od 1 stycznia będzie żyło się lepiej. Kraków na podwyżki przeznaczył ponad 16 mln zł, a obejmą one ponad 4 tysiące osób.

Pula środków na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych pracowników samorządowych szkół i placówek oświatowych została ustalona w wysokości 200 zł na każdy pełny etat. Pieniądze są zaplanowane w planach finansowych jednostek na 2020 r. i pochodzą z dochodów własnych miasta Krakowa.

„Środki te są do dyspozycji dyrektora szkoły lub placówki i to dyrektor ostatecznie decyduje o wysokości indywidualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracownika. Przy podejmowaniu decyzji o wysokości podwyżki dyrektor jednostki powinien mieć na uwadze wyrównywanie dysproporcji w wynagrodzeniach pomiędzy pracownikami wykonującymi pracę o jednakowym lub podobnym charakterze (art. 183c Kodeksu Pracy)” – informuje magistrat.

Urzędnicy podkreślają, że podwyżki wprowadzone przez miasto są niezależne od regulacji wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. – Dz. U. z 2019 r. poz. 1778), które ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości nie niższej niż 2600 zł.

 

 

jk, krakow.pl

Zobacz także