Hangar lotniczy w Czyżynach zostanie odnowiony i przebudowany

Zabytkowy i unikatowy hangar lotniczy w Czyżynach zostanie przebudowany, zmodernizowany i odnowiony. Po zakończeniu robót i zorganizowaniu ekspozycji muzealnej, zostanie udostępniony do zwiedzania.

Jak informuje Urząd Miasta, właśnie ogłoszono przetarg na modernizację hangaru w Czyżynach. Wzniesiony w latach 30. ubiegłego wieku zabytkowy i unikatowy obiekt jest jednym z elementów infrastruktury dawnego Lotniska Kraków-Rakowice-Czyżyny. W 2009 r. został przekazany w użytkowanie Muzeum Inżynierii Miejskiej. Prace związane z modernizacją hangaru wraz z budynkiem dawnej kotłowni zaplanowano na lata 2020–2022.

Po likwidacji portu lotniczego w 1963 r. hangar przy ulicy Stella-Sawickiego był użytkowany przez MPK w Krakowie. W budynku mieściła się zajezdnia autobusowa z warsztatami naprawczymi. Muzeum Inżynierii Miejskiej od kilku lat zajmuje się odrestaurowaniem obiektu i przystosowaniem go do pełnienia funkcji trzeciego oddziału tego muzeum.

Od 2015 roku prace nabrały tempa: w latach 2015/16 został wymieniony cały dach wraz ze świetlikami. W roku 2017 odtworzono wrota w ścianie północnej o łącznej powierzchni 370 m kw. W 2018 r. uprzątnięto ogromną przestrzeń wokół budynku, wyburzono wtórne dobudówki i uporządkowano otoczenie oraz czasowo udostępniono zwiedzającym wystawę „Moto-historie” prezentującą motoryzacyjne zasoby Muzeum.

W 2019 roku uzyskano dofinansowanie projektu przebudowy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt inwestycji to 16 mln zł, z tego blisko 5,2 mln zł stanowi unijna dotacja z RPO, gmina wyłoży z własnego budżetu ponad ponad 7,3 mln zł.

Prace, które zaplanowano na lata 2020-2022 obejmą: przebudowę i rozbudowę hangaru na potrzeby planowanej ekspozycji, przebudowę i rozbudowę kotłowni na cele muzealne, rozbiórkę wtórnie dobudowanych obiektów, wykonanie podziemnego łącznika pomiędzy hangarem a kotłownią. Całość w przyszłości zostanie udostępniona publiczności jako zabytek inżynierii miejskiej. 

W kolejnych latach planowane są prace modernizacyjne i konserwatorskie związane z budynkiem zwanym „domem lotnika”, a także terenem wokół hangaru.

(red)

Najnowsze

Co w Krakowie