Idą upały! Co z końmi na Rynku? Decyduje ten jeden termometr…

Nadchodzą naprawdę bardzo ciężkie dni dla koni, które ciągną dorożki po Krakowie. Upał i żar bijący od płyty Rynku mogą sprawić, że zwierzęta będą mdleć. Jednak o tym, czy będą musiały stać w słońcu decyduje… termometr na ścianie Sukiennic.

Urząd Miasta Krakowa przypomina, że w przypadku, gdy w godz. 13.00 – 17.00 temperatura w cieniu przekroczy 28 stopni Celsjusza (według wskazań termometru zawieszonego na ścianie Sukiennic) obowiązuje zakaz postoju dorożek w Rynku Głównym.

Dorożkarze mogą wówczas korzystać z postojów zastępczych (na alejce Plant przy ul. Podzamcze, przy Barbakanie oraz na ul. Mikołajskiej przy Bazylice Mariackiej). Z postojów zastępczych dorożkarze mogą korzystać także poza wyżej wymienionymi godzinami. Powyższe zasady wynikają z umów zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a dorożkarzami.

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa podkreśla, że regularnie prowadzi działania mające na celu poprawę dobrostanu koni. Oprócz powyższego zakazu, dotyczą one m.in.:

  • restrykcyjnych zapisów umownych,
  • ograniczenia ilości dni wjazdu dorożek do Rynku Głównego, tzn. konie są zaprzęgane do dorożek co drugi dzień (12-15 dni w miesiącu),
  • ograniczenia godzin wjazdu – 12h/dobę,
  • regularnie prowadzonych kontroli,
  • współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami,
  • ograniczenia ilości przewożonych osób dorożką (do 4),
  • ograniczenia gabarytów dorożek,
  • szkoleń prowadzonych przez specjalistów organizowanych co najmniej raz w roku,
  • obowiązku posiadania aktualnych badań lekarsko–weterynaryjnych.

jh

zdjęcie tytułowe / for. Pixabay

Najnowsze

Co w Krakowie