Inauguracja Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej [zdjęcia]

Musisz przeczytać

W sobotę, 6 sierpnia 2022, z krakowskich Oleandrów wyruszy LVII (już 42. raz po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. W tym roku wydarzenie pod hasłem „Bez 6 sierpnia 1914 r., nie byłoby 11 listopada 1918 r.” odbędzie się w 85. rocznicę zakończenia sypania kopca Józefa Piłsudskiego. Inauguracja Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej odbywa się już w piątek, 5 sierpnia 2022 roku.

Inauguracja Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej

Inauguracja Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej

6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45 żołnierze „Kadrówki” obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc.

I Kompania Kadrowa była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała ona początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, już od ponad 50 lat (42 lata po wojnie) odbywa się Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Nie inaczej będzie i w tym roku.

Marsz zgromadzi młodzież ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”, harcerzy, uczniów szkół noszących imię Józefa Piłsudskiego, żołnierzy z jednostek Wojska Polskiego dziedziczących tradycje legionowe, a także kawalerzystów ze stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie II RP.

Program tegorocznego Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej:

Piątek, 5 sierpnia, o godz. 15.45 złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy ulicy jego imienia.  

O godz. 16.00 rozpocznie się przemarsz uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z asystą wojskową i orkiestrą spod pomnika ulicami Piłsudskiego, Podwale, św. Anny na Rynek Główny, gdzie nastąpi złożenie kwiatów w miejscu przysięgi Tadeusza Kościuszki. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerują ulicą Grodzką na Wawel, gdzie o godz. 17 odbędzie się apel w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów – uczestnicy uroczystości złożą kwiaty przy sarkofagach marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Honorowego Protektora Marszu w latach 2006-2009. O godz. 17.30 w Katedrze Wawelskiej odprawiona zostanie msza w intencji ojczyzny, marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy. Następnie odbędzie się przemarsz z asystą wojskową i orkiestrą z Wawelu na plac o. gen. Adama Studzińskiego oraz złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim.

Po uroczystościach uczestnicy marszu skierują się w stronę Małego Rynku, gdzie o godz. 19.00 rozpocznie się 81. Krakowska Lekcja Śpiewania „Kadrówka 1914” organizowana przez Bibliotekę Polskiej Piosenki.

O godz. 20.30 odbędzie się uroczysty capstrzyk pod kopcem Józefa Piłsudskiego na Sowińcu połączony ze złożeniem ziem w kopcu i apelem pamięci.

W sobotę, 6 sierpnia, o godz. 7.00, uczestnicy marszu wezmą udział w uroczystym apelu na Oleandrach z udziałem asysty wojskowej i orkiestry, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i wojskowych. Następnie przemaszerują z Oleandrów na cmentarz Rakowicki, gdzie o godz. 8.00 odbędzie się apel pamięci przy Kwaterze Legionowej, podczas którego zostaną złożone kwiaty na mogiłach legionistów.

O godz. 9.45 w Michałowicach odbędą się uroczystości pod pomnikiem upamiętniającym obalenie słupów granicznych przez I Kompanię Kadrową.

W dniach 6-12 sierpnia uczestnicy marszu przejdą na trasie Kraków-Kielce.

(red) (fot. Andrey Rafael.KRKnews)

- Advertisement -spot_img

Przeczytaj również

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Advertisement -spot_img

Najnowsze

KRK News Poleca