Informatyka hitem na Politechnice

Informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, transport, budownictwo, gospodarka przestrzenna, mechanika i budowa maszyn – te kierunki cieszyły się największą popularnością wśród kandydatów na studia I stopnia na Politechnice Krakowskiej w rekrutacji na rok akademicki 2016/2017. Zdecydowanym hitem rekrutacji na PK była informatyka, o jedno miejsce ubiegało się tu nawet ponad 7 kandydatów. Pierwsza tura rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia już się zakończyła, dziś ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Uczelnia przewiduje też dodatkowy nabór we wrześniu. Lista kierunków, na których zostały wolne miejsca będzie ogłoszona na przełomie lipca i sierpnia.

Na rok akademicki 2016/17 Politechnika Krakowska przygotowała 3278 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia. W ofercie siedmiu wydziałów były 24 kierunki studiów. Podczas elektronicznej rekrutacji uczelnia przyjęła 7691 podań o przyjęcie na kierunek podstawowy na studiach stacjonarnych I stopnia. To nieco więcej niż w ubiegłym roku. W ramach jednej opłaty rekrutacyjnej kandydat mógł wybrać jeden kierunek podstawowy i jeden alternatywny, a ogólnie kandydaci na PK mogli dokonać rejestracji na maksymalnie dwa kierunki podstawowe (opłatę rekrutacyjną należało wtedy wnieść za każdy z nich). Zdecydowana większość kandydatów dokonała rejestracji na jeden kierunek podstawowy. Średnio o jedno miejsce na PK aplikowało 2,3 kandydata.

Największym zainteresowaniem kandydatów cieszyła się informatyka na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki, o jedno miejsce ubiegało się tu aż 7,3 kandydatów. Informatyka była także w czołówce popularności na dwóch innych wydziałach PK, na których jest prowadzona. Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na informatykę chce się dostać 6,1 kandydatów na miejsce, na Wydziale Mechanicznym na informatykę stosowaną przypada 5,1 kandydata na miejsce.

W czołówce, jeśli chodzi o zainteresowanie kandydatów wyrażone liczbą osób na miejsce, są też: automatyka i robotyka (4,8 os./miejsce), inżynieria biomedyczna (4,4), transport (4,4, na Wydziale Inżynierii Lądowej), gospodarka przestrzenna (4, na Wydziale Inżynierii Lądowej), biotechnologia (2,9), architektura (2,8), mechanika i budowa maszyn (2,3).

W liczbach bezwzględnych najwięcej kandydatów aplikowało na kierunki: informatyka (ponad 1756 osób, kierunek prowadzony na trzech wydziałach), budownictwo (ponad 1200 osób na dwóch wydziałach), architektura, transport (na dwóch wydziałach), automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn, elektrotechnika, technologia chemiczna, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska.

Po dzisiejszym ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do przyjęcia, od 15 do 21 lipca wydziałowe komisje rekrutacyjne będą przyjmować dokumenty od kandydatów. Złożeniem dokumentów potwierdzają, że faktycznie podejmą studia na kierunku, na który się dostali. 22 lipca ogłoszone zostaną ostateczne listy przyjętych i listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych.

Uczelnia przewiduje dodatkowy nabór na studia I stopnia we wrześniu. Wykaz kierunków dysponujących wolnymi miejscami umieszczony zostanie w serwisie rekrutacja.pk.edu.pl na przełomie lipca i sierpnia. Teraz trwa jeszcze rekrutacja na studia II stopnia (do 9 września).

(ip)

Najnowsze

Co w Krakowie