Izabela Biniek ponownie dyrektorem Krakowskiego Forum Kultury

Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Krakowskiego Forum Kultury. Komisja konkursowa w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów na to stanowisko wybrała Izabelę Biniek. Wybór komisji został zaakceptowany przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Izabela Biniek dotychczas sprawowała funkcję dyrektora Krakowskiego Forum Kultury od 2017 roku.

Do konkursu ogłoszonego w grudniu ubiegłego roku wpłynęły dwie oferty. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami komisja konkursowa w głosowaniu jawnym jednogłośnie stwierdziła, że najlepszą kandydatką jest Izabela Biniek. Przez ostatnie siedem lat to właśnie ona kierowała Krakowskim Forum Kultury.

− Pani Izabela Biniek przedstawiła interesujący autorski program koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej Krakowskiego Forum Kultury na najbliższe lata, z uwzględnieniem zadań statutowych, związanych m.in. z ochroną i poszanowaniem dziedzictwa kulturowego historycznego centrum Krakowa, jak też opieką nad niematerialnym dziedzictwem i tradycjami miasta. Izabela Biniek odznacza się zdolnościami menedżerskimi oraz organizatorskimi, a także umiejętnościami i sukcesami w pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla instytucji. Przedstawiła model kierowania Krakowskim Forum Kultury i jego zespołem, z uwzględnieniem stawianych przed kandydatem na stanowisko dyrektora tej instytucji wyzwań programowych, artystycznych, promocyjnych i zarządczych – podkreśla Katarzyna Olesiak, przewodnicząca Komisji Konkursowej.

Izabela Biniek sprawowała funkcję dyrektora Krakowskiego Forum Kultury od 2017 roku. Jak podkreśla Komisja – posiada niezbędne kompetencje menedżerskie oraz organizatorskie, a także umiejętności z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych. Jej głównym zadaniem będzie dalsze kierowanie instytucją, która prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury.

Wybór komisji został zaakceptowany przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Zgodnie z przepisami wyłonionemu kandydatowi zostaną teraz przedstawione warunki organizacyjno-finansowe instytucji kultury.

Krakowskie Forum Kultury, mające główną siedzibę przy ul. Mikołajskiej 2, kontynuuje misję i tradycje Śródmiejskiego Ośrodka Kultury działającego nieprzerwanie od 1978 r. na terenie trzech dzielnic centralnych Krakowa. Główne projekty instytucji to: Krakowskie Miniatury Teatralne, Koncerty Promenadowe, Festiwal Letnie Koncerty Organowe, Międzynarodowy Festiwal Zaduszki Organowe im. prof. Jana Jargonia, organizacja odpustu Emaus, realizacja nowego stoiska dla krakowskich Kwiaciarek, inicjatywy Kraków na okrągło czy koordynacja działań City Helpers. W planach miasta jest również współpraca i działania forum w dzielnicy Wesoła.

Patrycja Bliska

Nie żyje aktor Aleksander Fabisiak. Przez 45 lat związany ze Starym Teatrem

 

 

Najnowsze

Co w Krakowie